الگوریتمی بنویسید نمایش خوانده، برابر مساحت الگوریتمی بنویسید دوچرخه سوار دایره برابر مساحت مثلث مستطیل برابر

نمونه سؤالات درس الگوریتم و برنامه نویسی  
سؤالات (قسمت اول)1 - الگوريتمي بنويسيد که دو عدد را خوانده، باقی مانده تقسیم عدد اول بر عدد دوم را نمايش دهد.2 - الگوريتمي بنويسيد که عددی را خوانده، قدر مطلق آن را نمايش دهد.3 - الگوريتمي بنويسيد که سه عدد را خوانده، بزرگ‌ترین عدد را نمايش دهد.4 - الگوريتمي بنويسيد که X را خوانده، حاص عبارت y=3x4+2x2 را نمايش دهد.5 - الگوريتمي بنويسيد که نمره یک درس دانش آموزی را خوانده، اگر نمره بزرگ‌تر از 10 بود، عبارت «قبول» وگرنه عبارت «مردود» را نمايش دهد.6 - الگور

نمونه سؤالات درس الگوریتم و برنامه نویسی 
مساحت چهارضلعی ها  
یک رابطه ی جالب درباره ی مساحت هر نوع چهارضلعی ای این است که می توان با کشیدن دو قطر آن آن را به چهار مثلث تقسیم کرد و از طریق جمع مساحت های آن ها به مساحت چهارضلعی اولیه رسید و مساحت هر مثلث هم برابر است با حاصل ضرب دو ضلع از آن در سینوس زاویه ی بین دو ضلع تقسیم بر دو و می دانیم که سینوس هر زاویه ای با سینوس مکمل آن زاویه برابر است و در نهایت مساحت آن چهار ضلعی می شود حاصل ضرب دو قطر ضرب در سینوس زاویه ی بینشان تقسیم بر دو 

مساحت چهارضلعی ها  
محیط و مساحت  
مساحت مستطيل = طول * عرض
مساحت مربع = یک ضلع * خودش
مساحت مثلث = ( قاعده * ارتفاع) ÷ ۲
مساحت لوزی =( قطر کوچک * قطر بزرگ ) ÷ ۲
مساحت متوازی الاضلاع = قاعده * ارتفاع
مساحت ذوزنقه = ( مجموع دو قاعده * ارتفاع) ÷ ۲
محیط دايره = عدد پی *قطر
 
 
 
 

محیط و مساحت 
 
مساحت و محیط اشکال هندسیمساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطيل = ( طول + عرض) × 2مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 محیط مثلث = مجموع سه ضلعمساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلعمساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث قائم ا

 
اثبات فیثا غورث  
 
مفهوم رابطه فیثاغورس:
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. 
 
دوستان و همکاران بزرگوار در این تاپیک قصد داریم مرجعی از تمام اثبات های موجود برای قضیه فیثاغورث را گردآوریم.برای این کار نیز همه دوستان را به کمک می طلبیم.اثبات شم

اثبات فیثا غورث 
تست هوش تصویری جزیره گنج! +عکس  
یک «مزرعه»٬ یک مستطيل روی این جزیره است که اضلاع آن دقیقا روی مرزهای
خانه‌ها قرار دارد و مساحت آن حداقل یک واحد است. ارزش یک مزرعه برابر
تعداد معادن طلای داخل آن است. برای مثال٬ ارزش مزرعه‌ی شامل سه ستون سمت
چپ و دو سطر بالایی (به مساحت ۶) برابر ۲ و ارزش مزرعه‌ای که شامل تمام
خانه‌های جدول باشد٬ برابر ۴ است.

ادامه مطلب

تست هوش تصویری جزیره گنج! +عکس 
نمونه سوالات مقدماتی الگوریتم  
1- الگوريتمي بنويسيد که دو عدد از ورودی بخواند و مجموع آنها را در خروجی چاپ نماید.1) شروع2) A و B را بخوان3) S=A+B4) S را چاپ کن5) پایان2- الگوريتمي بنويسيد که طول و عرض مستطيل را از ورودی بخواند و محیط و مساحت آنرا در خروجی چاپ نماید.1) شروع2) T و A را بخوان3) S=A*T4) P=2*(A+T)5) P و S را چاپ کن6) پایان3- فرض کنید کتابی داریم و می خواهیم آن را بخوانیم، برای مطالعه کتاب از ابتدا تا انتها باید مراحل زیر را اجرا کنیم:1- شروع2- کتاب را باز می کنیم.3- از خط اول، شروع به خواندن می ک

نمونه سوالات مقدماتی الگوریتم 
محیط و مساحت اشکال هندسی  
مساحت و محیط اشکال هندسی

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
محیط مستطيل = ( طول + عرض) × 2

3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2
محیط مثلث = مجموع سه ضلع

4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع

محیط و مساحت اشکال هندسی 
فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی  
فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی

فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی

1 -  مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش  محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4 2 -  مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض  محیط مستطيل = ( طول + عرض) × 23 -  مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2  محیط مثلث = مجموع سه ضلع 4 -  مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2  محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3 5 -  مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2  محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضل

فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی 
چند تمرین ساده  
1- برنامه ای بنويسيد که دو عدد از ورودی دریافت کرده، مجموع و میانگین آنرا محاسبه کرده، نمايش دهد.
10 INPUT "ENTER FIRST NUMBER"; N1
20 INPUT "ENTER SECOND NUMBER"; N2
30 SUM = N1 + N2
40 AVG = SUM / 2
50 PRINT "SUM ="; SUM
60 PRINT "AVERAGE = "; AVG
2-برنامه ای بنويسيد که طول و عرض یک مستطيل را از ورودی دریافت کرده، محیط و مساحت آنرا محاسبه کرده، نمايش دهد.
3-برنامه ای بنويسيد که اندازه شعاع یک دايره را از ورودی دریافت کرده، محیط و مساحت آنرا محاسبه کرده، نمايش دهد.

چند تمرین ساده 
فرمول های ریاضی  
 

فرمول های ریاضی
یک ضلع × خودش = مساحت مربع
یک ضلع × 4 = محیط مربع
طول × عرض = مساحت مستطيل
2× (طول + عرض) = محیط مستطيل
2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث
مجموع سه ضلع = محیط مثلث
نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه
مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه
2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی
یک ضلع × 4 = محیط لوزی
ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع
مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع
عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دايره
14/3 × شعاع × شع

فرمول های ریاضی 
فرمول های ریاضی  
 

فرمول های ریاضی
یک ضلع × خودش = مساحت مربع
یک ضلع × 4 = محیط مربع
طول × عرض = مساحت مستطيل
2× (طول + عرض) = محیط مستطيل
2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث
مجموع سه ضلع = محیط مثلث
نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه
مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه
2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی
یک ضلع × 4 = محیط لوزی
ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع
مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع
عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دايره
14/3 × شعاع × شع

فرمول های ریاضی 
معمای جالب جزیره ی گنج  
اگر به دنبال یک معما و تست هوش هستید سوال زیر را پاسخ دهید
شکل پایین جزیره‌ای را نشان می‌دهد که ۱۶ خانه (مربع کوچک) دارد. مساحت هر خانه هم یک واحد است. ۴تا از این خانه‌ها در شکل مشخص شده‌اند حاوی معدن طلا هستند.
یک «مزرعه»٬ یک مستطيل روی این جزیره است که اضلاع آن دقیقا روی مرزهای خانه‌ها قرار دارد و مساحت آن حداقل یک واحد است. ارزش یک مزرعه برابر تعداد معادن طلای داخل آن است. برای مثال٬ ارزش مزرعه‌ی شامل سه ستون سمت چپ و دو سطر بالایی (به مساح

معمای جالب جزیره ی گنج 
فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم اشکال هندسی  
1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 42) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطيل = ( طول + عرض) × 23) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) تقسیم بر۲محیط مثلث = مجموع سه ضلع۴) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع۵) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) تقسیم بر ۲

محیط لوزی = یک ضلع × 4۶) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2۷) مسا

فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم اشکال هندسی 
تور دوچرخه سواری شهدای مدافع حرم شاهین شهر - دهه کرامت 95  
تیم دوچرخه سواری جوانان و نوجوانان شاهین شهر به مناسبت دهه کرامت، تور دوچرخه سواری شهدای مدافع حرم شاهین شهر را برگزار کردند. تیم دوچرخه سواری شاهین شهر مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری شاهین شهر تا مشهد مقدس را طی هفت روی از تاریخ ۹۵/۵/۱۶  الی ۹۵/۵/۲۲ رکاب زدند و به سلامت به پابوسی آستان مقدس ثامن الحجج علی این موسی الرضا مفتخر شدند.
نفرات شرکت کننده:
ابوالقاسم کریمیان - مربی رضا جاموسی - سرپرستسید صادق محمدی - دوچرخه سوارمحمد قرائی منش - دوچرخه سوارعلی جا

تور دوچرخه سواری شهدای مدافع حرم شاهین شهر - دهه کرامت 95 
f. fathi  
1- چند تا عدد طبیعی وجود دارد که حاصل ضرب آن عدد در عدد قبلی اش برابر حاصل ضرب آن عدد در عدد بعد اش  شود
1( هیچی      2( یکی            3 ( ده تا          4( بیشمار
 
2-چند تا چند ضلعی منتظم درون هشت ضلعی منتظم  میتوان رسم کرد که همه ی رأس های هر یک از آنهاا روی رأس هایی از هشت ضلعی منتظم باشد؟
3-  روی محور اعداد صحیح چند عدد بین -1394/1- و 2015/4 قراردارد؟
1-  3410       2- 3409             3- 3408            4- 3409-
1- یکی          2-دوتا      3-سه تا  4 -چهار تا   
4- د

f. fathi 
محاسبه سرانگشتی مصالح  
 
برای هر متر مکعب بتن ۲٫۲ تن شن و ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مکعب ملات دیوار چینی ۱٫۸ تن ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ۱٫۸۵ تن ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مکعب ملات فرش کف (سنگ وسرامیک)، ۱٫۶۷ تن ماسه مصرف می شود.
✅ حجم ملات یا بتن مصرفی برای آیتمهای مختلف ساختمانی:
محاسبه حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی:
حجم ملات مصرفی برابر یک سوم حجم دیوار است.
✅ محاسبه حجم ملات مصرفی برای فرش کف سنگ کاری با سنگ پلاک و سرامیک کف:
حجم

محاسبه سرانگشتی مصالح 
نمونه سوالات چهار گزینه ایی ریاضی  
M.kowsari
470- حجم هندسی به سه دسته ی ............ تقسیم می شوند ؟
الف) کروی ، منشوری ، مخروطی
ب) کروی ، هرمی ، منشوری
ج) کروی ، مخروطی ، هرمی
د) هرمی ، مخروطی ، منشوری
471- با نیم کره ای به شعاع R تمام آب ظرف استوانه ای که کره در آن محاط می شود را چند بار می توان خالی کرد؟
الف)" یک بار                ب) 2 بار            ج) 3 بار             د) 4 بار
472- سطح کامل مکعب مستطيل به ابعاد 3و 40 و 90 متر ..........متر مکعب است ؟
الف) 7980              ب) 3990         ج) 10800       د) 21600
4

نمونه سوالات چهار گزینه ایی ریاضی 
 
عدد های داده شده را به رقم و حروف بنويسيد؟
پانصد و چهل و پنج میلیون
سیصد و شصت و نه هزار و دویست و دوازده
جمع ها و تفریقهای زیر را انجام دهید.

در جاهای خالی ععد مناسب بنويسيد
ثلث ۱۸ می شود ..... تا. ۱۰۰۰تا دسته ی ۱۰۰۰۰تایی می شود........... تا
ربع ۲۴ می شود ..... تا. ۱۰۰ دسته ی ۱۰۰تایی می شود............ تا
صد و پنجاه هزار ریال یعنی ....... تومان
۵ساعت و ۵۵ دقیقه بطور تقریبی یعنی ..... ساعت
کسرهای زیر را جمع یا تفریق نمایید.
در جاهای خالی علامت مناسب

 
فایل کتاب افتادن به مساحت مرگ  
دوستان به دلیل مصائب پیش آمده برای این کتاب و اهمیت رسیدن کتاب به دست مخاطب، کتاب را به صورت رایگان برای دانلود قرار دادم و شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب از سایت کتابناک بر روی نام کتاب در لینک زیر کلیک کنید، دوستانی که در سایت کتابناک عضو نیستند، می توانند از لینک دوم که یک لینک آزاد است برای دانلود استفاده کنند.
افتادن به مساحت مرگ
یا
افتادن به مساحت مرگ

فایل کتاب افتادن به مساحت مرگ 
سوالات 1  
1-مجموع 41عددمتوالی که شروع آن ها از20باشد.کدام است؟
الف)1460           ب)1406              ج)1604              د)1640
2- مجموع دوعدد67 است .اگر عدد کوچک ازنصف عددبزرگ 7واحد بیشتر باشد .عددبزرگ تر کدام است؟
الف)40               ب)30                   ج)37                 د)47
3- یک شیر ورودی ،استخری رادر12ساعت پر ویک شیرخروجی آن را در20ساعت خالی می کند.اگرهردوباهم بازباشند،حوض درچه مدت پر می شود؟
الف)32               ب)30                   ج)26          

سوالات 1 
پهپاد 15 هزار دلاری کشاورزی را ساده می‌کند  
به گزارش حوزه فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از ورج، مهم ترین مزیت استفاده از این پهپاد تسهیل اسپری کردن سموم، آب و ... بر روی محصولات است. پهپاد یاد شده می تواند در عرض یک ساعت زمینی به مساحت ۷ تا ۱۰  جریب را پوشش دهد. میزان مایعاتی که در این پهپاد قابل ذخیره سازی است برابر 10 لیتر است. DJI می گوید میزان کارآیی این پهپاد 40 برابر بیشتر از روش آبیاری و سمپاشی دستی است. Agras MG-1 به یک رادار موج کوتاه مجهز شده تا بتواند کل زمین زیر پای خود را اسکن کند

پهپاد 15 هزار دلاری کشاورزی را ساده می‌کند 
m.m  
۲۱-کدامدو شکل زیر همواره متشابه اند؟
الف)دو متوازی الاضلاع که نسبت ارتفاع به قاعده انها برابر است.
ب)دو لوزی دلخواه
ج)دومثلث قائم الزاویه که نسبت وتر های ان یک دوم است.
د)دو مستطيل که زاویه بین قطرهایشان برابر است.
۲۱-مجموعه ی A متشکل از ریشه های دوم عدد۱۶ و ریشه های سوم اعداد ۱و۲۷ می باشد ، در این صورت مجموعه ی A چند عضو دارد ؟
الف) ۶
ب) ۴
ج)۳
د)۲
۲۲-معادله ی خطی که شیب آن ۲ و محور y ها را در نقطه ای به عرض ۳ قطع می کند کدام است ؟
الف) y=2x+3
ب)y=2x-3
ج) y=2x
د) y=3x

m.m 
قاره اسیا  
Channel: @GEOGRAPHY_ONLINE

1. ۶۰ درصد از مردم جهان ساکن قارهٔ آسیا هستند!
۲. کشور ماکائو پرتراکم ترین کشور جهان است!
۳. یکی از رودهای کامبوج شش ماه سال از شمال به جنوب وشش ماه دیگر از جنوب به شمال جریان دارد!
۴. در سیبری هوا به حدی سرد است که بخار دهان انسان در هوا یخ می‌زند و به زمین می‌ریزد!
۵.  اگر یخهای قطب جنوب آب شود، آب اقیانوس‌ها ۷۰ متر بالا می‌آید و یک چهارم خشکی‌ها زیر آب می‌رود!
۶. اندونزی چهارمین کشور پر جمعیت دنیا بعد از چین، هند و 

قاره اسیا 
 
الگوریتم مساحت و محیط دايره
نوشته شده توسط بهگذر

 
این مورد را ارزیابی کنید

1
2
3
4
5
(3 رای‌ها)
 
 


در این مطلب آموزشی ابتدا الگوریتم مساحت و محیط دايره را برای حل توسط کامپیوتر طراحی و سپس نمونه کد آن را برای زبان های برنامه نویسی سی شارپ C# و وی بی دات نت VB.NET پیاده سازی می کنیم.

در الگوریتم مساحت و محیط دايره در واقع می خواهیم یک عدد صحیح را بعنوان شعاع دايره از کاربر دریافت کنیم و سپس مساحت و محیط آن را به وی نمايش دهیم. طرح این الگوریتم برا

 
معمای هوش تا کردن کاغذ  
کاغذ مستطيل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است تا به مستطيلی با مساحت نصف مستطيل قبل برسیم. واضح است که در هر مرحله این کار به دو روش (افقی و عمودی) امکانپذیر است. باقی معما در ادامه مطلب.
در نهایت، همه تا ها را باز کرده ایم و دیده ایم در مجموع ۳۱۸ خط تای افقی و عمودی تولید شده است. کاغذ چند بار تا شده است؟ 
الف) ۱۳            ب) ۱۴               ج) ۱۵۹             د) ۳۱۷              ﻫ)

معمای هوش تا کردن کاغذ 
سخنی از دکتر علی شریعتی...  
وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر من بود وقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شد یعنی ۱۶ برابر من وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من می ترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم !!!!

سخنی از دکتر علی شریعتی... 
تکلیف ریاضی ششم  
1) مکعب مستطيلی به ابعاد12×6×5در اختیار داریم 
الف) مساحت  بزرگ ترین و کوچکترین وجه های آن را بدست آورید.
    ب)  حجم آن را بدست آورید.
2) مکعب مستطيلی به حجم 24000 سانتی متر مکعب داریم تمام ابعاد ممکن  برای این مکعب را بنويسيد.
3) حجم استوانه ایی 270 سانتی متر مکعب می باشد اگر ارتفاع این استوانه 10 سانتی متر باشد شعاع دايره 
کف آن را بدست آورید.(عددپی 3فرض شود)
4)می خواهیم دور تا دور یک استخر را که ابعاد آن 18و10متر است و به فاصله ی 5متری از لبه ی استخر 
سیم ت

تکلیف ریاضی ششم 
تست هوش  
۸ ١) اگر بخواهید یک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجیح میدهید با شکم پر یا با شکم خالی بنويسيد؟
 
پر – خالی – هیچکدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ کدام.بهتر است که یک نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنويسيد و با شکم نمیتوان نامه نوشت

تست هوش  
داستان آموزنده مونتاژ دوچرخه  
مونتاژ دوچرخهمردی از روی كاتالوگ، یك دوچرخه برای پسر خود سفارش داده بود. هنگامی كه دوچرخه را تحویل گرفت، متوجه شد كه قبل از استفاده از دوچرخه خودش باید چند قطعه آن را سوار كند. با كمك دفترچه راهنما تمام قطعات را دسته‌بندی كرد و در گاراژ كنار هم چید. با وجود اینكه بارها دفترچه راهنما را به دقت مطالعه كرد ولی موفق نشد كه قطعات دوچرخه را به درستی سوار كند. جملات عاشقانه زیبا, شعر عاشقانه کوتاه

داستان آموزنده مونتاژ دوچرخه 
مساحت و محیط شکل های هندسی  
مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


مساحت و محیط شکل های هندسی 
تعمیرات و نگهداری دوچرخه  
 
 
اولین نكته ای كه باید برای نگهداری دوچرخه درنظر گرفته شود ،متناسب بودن اندازه دوچرخه با دوچرخه سواراست . دوچرخه نامناسب باعث خستگی دوچرخه سوار می شود و دوچرخه سوار خسته ،دوچرخه را خراب می كند ،مثلا دنده را تنظیم نمی كند ،دوچرخه را در ناهمواریها به خوبی كنترل نمی كند و خرابیها را به موقع تشخیص نمی دهد تا زمانی كه دوچرخه از حركت بازایستد .
گریسكاری وروغن كاری :توپی ها و ساچمه خوریهای دوچرخه همگی باید هر چند وقت یكبار گریسكاری شوند . تعدا

تعمیرات و نگهداری دوچرخه 
تور روسیه  
بزرگترین مرکز برگزار کننده تور روسیه مستقر در مسکو و سن پترزبورگ که زیر نظر آتریسا گشت فعال می باشد.

کشور روسیه با داشتن مساحتی بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهان محسوب می شود به طوری که مساحت این کشور با مساحت سطح روشن ماه در هنگام قرص کامل آن برابر است. همچنین مساحت این کشور 10 برابر کشور ایران می باشد. کشور روسیه از شرق با کشورهای ژاپن و چین و از غرب با کشورهای فنلاند، استونی، لیتوانی، بلاروس، اوکراین و گرجستان همسایه است.

تور روسیه 
معرفی عینک Solos، عینک هوشمند برای دوچرخه سواری  
کمپانی Kopin از یک عینک هوشمندی به نام Solos رونمایی کرده که مجموعه اطلاعات مربوط به جاده و وضعیت فیزیولوژیکی بدن دوچرخه سوار را مستقیما مقابل دیدگان او به نمايش می گذارد.
این عینک هوشمند که Solos نام دارد اطلاعاتی نظیر ضربان قلب و میانگین سرعت دوچرخه سوار را از طریق سیستمهای الکترونیکی متصل به او به نمايش می گذارد. عینک هوشمند Solos می تواند به آیپد نیز متصل شده و اطلاعات مربوط به جاده و وضعیت فیزیولوژیکی بدن شخص را نمايش دهد.

معرفی عینک Solos، عینک هوشمند برای دوچرخه سواری 
f.gh  
 
 
 
1-مساوی است؟ A۱-کدامیک از مجموعه های زیر با مجموعه
الف)اعداد طبیعی زوج کوچکتر از۱۰
ب)اعداد طبیعی زوج کوچکتر از۱۰ کخ میانگین آنها باشند
ج)اعداد حسابی زوج بین۰ تا۸
د)مجموعه{۶و۴و۸و۶و۴}
 ۲-مجموعه تهی با کدامیک از مجموعه های زیر برابر است؟
الف)مجموعه اعداد صحیح که نه مثبت است نه منفی
ب-مجموعه اعداد اول زوج بزرگتر از ۲
ج){  }وØ}
د){   }
۳-درکدام گزینه دو شکل حتما هم نهشت هستند؟
الف)مساحت آنها برابر باشد
ب)محیط انها برابر باشد
ج)یکدیگر را کاملا بپوشا

f.gh 
یک اثبات جالب  
تمرین 
ثابت کنید که مجموع مربعات سه ضلع مثلثی برابر است با حاصل ضرب سه ضلع  در حاصل جمع کتانژانت هر سه زاویه ی مثلث تقسیم بر شعاع دايره ی محیطی آن مثلث دقت کنید که با شعاع دايره ی محاطی مثلث اشتباه نشود 
دو سه روز دیگر خودم اثباتش را قرار می دهم 
اثباتش را می توانید از بخش پیوند های روزانه دانلود کنید 
 

یک اثبات جالب  
مثلث طلایی  
ثلث متساوی الساقینی كه زاویه ی هر رأس آن 36 درجه باشد به مثلث طلایی معروف است، زیرا در این مثلث نسبت اندازه ی هر دو ساق به اندازه ی قاعده برابر عدد طلایی است یعنی 
اگر نیمساز یك زاویه ی مجاور به قاعده مثلاً نیمساز زاویه C را رسم كنیم تا ساق AB را در نقطه ی D قطع كند. مثلث BCD با مثلث ABC متشابه است و یك مثلث طلایی می باشد. زیرا مثلث متساوی الساقینی است كه زاویه ی رأسش 36 درجه است و اگر عمل را به همین ترتیب ادامه دهیم مثلثهای طلایی دیگری بدست می آیند نكته

مثلث طلایی 
پخش زنده و انلاین والیبال ایران امریکا در تهران  
پخش زنده و دانلود آرشیو سریال، فیلم و برنامه های …www.telewebion.com/#!پخش زنده و دانلود آرشیو شبکه های صدا و سیمای ایران - پخش زنده شبکه 3، ورزش، پویا - Iran TV Live Channels ...زنده پو,پویش و پخش زنده اخبار,اخبار زنده,خبر زنده…khabarpu.com/pu/zendeh-puزنده پو,پویش و پخش زنده اخبار,پخش خودکار آخرین اخبار,نمايش آنلاین خبر,اخبار زنده,خبر زنده ...خبر پو, پویش آخرین اخبار ایران و جهان و نیازهای …khabarpu.comخبر پو,مرجع خبر گزاری و سایت های معتبر خبری,آخرین اخبار ایران و جهان,اخبار رو

پخش زنده و انلاین والیبال ایران امریکا در تهران