تاریخ ایران 30 دیودور سیسیلی کیست ؟

تاریخ ایران (30) : دیودور سیسیلی کیست ؟  
ديودور سيسيلي کيست ؟
تاريخ ايران (بخش30)
"این مورخ یونانی که در قرن اول قبل از میلاد می زیست خواسته یک دوره تاريخ عمومی بنویسد و چهل کتاب نوشته ولی تنها بیست و یک کتاب او کاملا در دست است و از مابقی فقط قسمت هایی تا زمان ما باقی مانده . چون تاريخ او راجع به ممالک و ملل مختلفه می باشد ، موسوم به کتابخانه ی تاريخ است و نوشته های او مبنی بر نوشته های مورخینی است که قبل از او بوده اند مانند هرودوت ، کتزیاس و هکاتیوس یونانی از آبدر (معاصر اسکندر و بطلمی

تاریخ ایران (30) : دیودور سیسیلی کیست ؟ 
شهادت امام حسین (ع)  
این حسین کيست که درقلب همه جا دارد
این  همه عاشق دیوانه  و شیدا دارداین حسین کيست که نام کرمش در دو سرا
این چنین پیش خدا رتبهٔ اعلا دارداین حسین کيست که از کشتن او چشم خدا
اشک خون از حرم عالم بالا دارداین حسین کيست که در قتلگه کربُبَلا
رقص او در بر شمشیر تماشا دارداین حسین کيست همان زینت دامان نبی
ازلب پاک نبی بوسهٔ زیبا دارداین حسین کيست که در سلسلهٔ عرش خدا
این همه  از  غم این داغ  مُعَزّا  دارد

شهادت امام حسین (ع)  
تاریخ ایران (98) : نام و نسب کمبوجیه بن کوروش  
نام و نسب کمبوجیه بن کوروش
تاريخ ايران (بخش98)
"اسم این شاه را چنین نوشته اند : در کتیبه بیستون داریوش اول - کبوجیه . در نسخه بابلی همان کتیبه - کمبوزیه . در اسناد مصری - کنبوت و کمبات . هرودوت ، ديودور سيسيلي ، آریان ، ژوستن ، آگاثیاس و غیره - کامبوزس . از مصنفین قرون اسلامی ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه ، صفحه 89 - قمب سوس و در صفحه 111 - قمبوزس .
ابوالفرج بن عبری در مختصر الدول - قمباسوس بن کوروش . در تورات اسم این شاه ذکر نشده و باعث تاسف است زیرا از کت

تاریخ ایران (98) : نام و نسب کمبوجیه بن کوروش 
گل ستان  
شاهد و مشهود کيست عابد و معبود کيست انکه کند گل ستان آتش نمرود کيستآنکه تو را آفرید تا که کند جلوه هاساقی روز الست مقصد و مقصود کيستآنکه بد عهدی کنم در بر او بارها باز دلم میخرد در سر بازار کيستعشق چو باران و ما تشنه الطاف آنکيست که مجنون کند ، آتش این عود کيست

گل ستان 
تاریخ ایران (25) : کتزیاس کیست ؟  
کتزیاس کيست ؟
تاريخ ايران (بخش25)
"از اهل کنید مستعمره دریانی در آسیای صغیر بود ؛ ولی تالیفات او به لهجه ی ینیانی نوشته شده . مورخ مذکور در مدت 17 سال (415 - 398 ق . م) معالج پروشات ملکه ی ايران ، یعنی زن داریوش دوم ، و طبیب اردشیر دوم هخامنشی بود . کتاب هایی که نوشته از این قرار است : 1 . پرسیکا (تاريخ ايران
2 . ایندیکا (تاريخ هند)
3. در باب رودها 
4 . در باب کوه ها 
5 . دریانوردی به دور آسیا .
مهمترین تالیفات او متضمن 23 کتاب بوده : شش کتاب متعلق به تاريخ آسور و م

تاریخ ایران (25) : کتزیاس کیست ؟ 
تاریخ ایران (48) : موسی خورن کیست ؟  
موسی خورن کيست ؟
تاريخ ايران (بخش48)
"نویسنده ی ارمنی که زمان حیاتش درست معلوم نیست . دمرگان در تاريخ ارمنستان گوید که در قرن چهارم میلادی می زیست ، ولی تاريخ وفاتش را بعضی در 487 و برخی در 492 می دانند . او در اسکندریه ، آتن ، روم و قسطنطنیه تحصیلات خود را کرده ، بعد پرداخت به آنکه هموطنان خود را با علوم مسیحی آشنا کند و با این مقصود کتب زیادی نوشت ، که از جمله تاريخ ارمنستان است و به زبان های اروپایی ترجمه شده . کتابی نیز در جغرافیا نوشته که برای جغر

تاریخ ایران (48) : موسی خورن کیست ؟ 
تاریخ ایران (41) : آفریکن کیست ؟  
آفریکن کيست ؟
تاريخ ايران (بخش41)
"در قرن سوم میلادی می زیست و معروف است از این حیث که سنوات تاريخ عهد قدیم را با تاريخ مسیحی مقایسه کرده . مورخ مذکورر در زمان سپ تیم سور (211 - 193 م) در بعضی از جنگ های او با اسران و آدیابن (دو ولایت ايران اشکانی) شرکت کرد و بعد در زمان گردین امپراطور روم (241 - 238 م) در فلسطین مقام محترمی داشت . تالیف او که موسوم به "پنج کتاب کرونولوژی" می باشد خیلی معروف است و از خلقت عالم شروع شده ، به سال 221 میلادی خاتمه یافته . این کتاب به

تاریخ ایران (41) : آفریکن کیست ؟ 
تاریخ ایران (23) : توسیدید کیست ؟  
توسیدید کيست ؟
تاريخ ايران (بخش23)
"مورخ معروف یونانی که در حوالی 460 ق . م تولد یافت و تقریبا در 395 ق . م درگذشت . این شخص بهترین مورخ یونانی است ؛ انشاء اش سریع و روشن ، علاقه مندی اش به حفظ بیطرفی و حقیقت نویسی آشکار و مبرهن . در واقع امر نوشته های او راجع به مشرق قدیم نیست ؛ زیرا جنگ های پلوپونس را که جنگ های درونی یونان بود شرح داده ؛ ولی چون جاهایی از آن با تاريخ ايران مربوط است و سیاستی را که دربار هخامنشی نسبت به یونان این زمان اتخاذ کرده بود خوب

تاریخ ایران (23) : توسیدید کیست ؟ 
هزار سال شعر پارسي در مدح ثامن الائمه(ع)  
اسماعیل آذر متولد سال 1323 در اصفهان، دکترای زبان و ادبیات فارسی دارد و هم اکنون نیز مدیرگروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. وی مدیریت امور علمی زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور در انجمن ترویج زبان و ادبیات ايران را بر عهده دارد. کتاب ارزشمند «تاريخ هزار ساله شعر پارسی درباره امام رضا(ع)» به همت گروهی از مؤلفان و با سرپرستی وی تدوین شده است. این اثر در سه جلد و دو هزار صفحه توسط انتشارات پلک منتشر

هزار سال شعر پارسي در مدح ثامن الائمه(ع)  
حکمتها و اندرزها  
خاتمیت : 
 
عناوین مورد بحث : خاتمیت در قرآن و حدیث ، علم عقل و جانشین نبوت تبلیغی ، فلسفه ختم نبوت تشریعی ، تعلیمات اسلام و هدفهای پایان ناپذیر ، جبر تاريخ و جاوید ماندن اسلام ، نقش علما در دین خاتم ، صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشرع ، ارکان خاتمیت ، استعداد پایان ناپذیر قرآن و سنت ، قابلیت پایان ناپذیر منابع اسلامی . 
 
 
خدمات متقابل اسلام و ايران :
 
دارای سه بخش می باشد . در بخش اول به این پرسش پاسخ داده شده است که ایا هیچ گونه تضاد و تناقضی

حکمتها و اندرزها 
تاریخ ایران (32) : تروگ پومپه کیست ؟  
تروگ پومپه کيست ؟
تاريخ ايران (بخش32)
این مورخ از اهل گل ، فرانسه کنونی ، و معاصر اوگوست امپراطور روم بود ( 31 ق . م - 14 م ) ؛
ولی کتابهای خود را به زبان لاتین نوشت . او خواسته تاريخ عمومی بنویسد و از زمان نینوس پادشاه داستانی آسور شروع کرده ؛ بعد به تاريخ ماد و پارس گذشته ؛ ولی معلوم است که مهمترین کتاب های او راجع به دولت مقدونیه بوده ؛ زیرا تاريخ عمومی خود را فیلیپیک نامیده . 
از 44 کتاب او فقط مقدمه ای باقی مانده و سایر کتابها گم شده ؛ ولی از فهرستی ک

تاریخ ایران (32) : تروگ پومپه کیست ؟ 
تاریخ ایران (47) : ایزیدور خاراکسی کیست ؟  
ایزیدور خاراکسی کيست ؟
تاريخ ايران (بخش47)
" یونانی و از اهل خاراکس بود (خاراکس را اکثرا محلی در خوزستان می دانند ، ولی برخی عقیده دارند که در ری یا در حوالی آن بوده) . ظن قوی اینست که مولف مزبور در قرن اول میلادی می زیست . از تالیفات او کتابی است که راجع به پارت نوشته . پلین اسم او را در تالیفات خود زیاد برده . او از جغرافیون بزرگ یونانی به شمار نمی رود ؛ ولی کتاب او برای ايرانی ها مهم است ."
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چ

تاریخ ایران (47) : ایزیدور خاراکسی کیست ؟ 
تاریخ ایران (42) : ازب ( اوسویوس ) کیست ؟  
ازب (اوسویوس) کيست ؟
تاريخ ايران (بخش42)
"از روحانیون مسیحی بود . در فلسطین تولد یافت و در بیت المقدس و انطاکیه تحصیلات خود را به اتمام رسانیده ، از پیروان فلسفه ی افلاطون گردید . زمان حیاتش 340 - 263 میلادی است . این شخص کتب زیاد راجع به تاريخ عیسویت و قسطنطین اول امپراطور روم نوشته . کتاب او را راجع به امپراطور مزبور شبیه کتاب گزنفون راجع به کوروش بزرگ (سیروپدی) می دانند . او را پدر تاريخ عیسویت خوانده اند . از کتب تاريخی اش کتابی است که در آن تاريخ کل

تاریخ ایران (42) : ازب ( اوسویوس ) کیست ؟ 
خدمات ایران رادیاتور  
تعمیرات محصولات ايران رادیاتور تعمیرکاران ما جهت آسایش شما در تمام روزهای هفته و حتی در روزهای تعطیل به صورت 24 ساعته و در سراسر تهران و لواسانات آماده خدمت گذاری به کلیه مصرف کنندگان ايران رادیاتور میباشندنصاب و تعمیرکار مجاز شرکت:09126227053ما یک لحظه هم شما را تنها نخواهیم گذاشت برچسب‌ها: خدمات پس از فروش ايران رادیاتور, خدمات پکیج ايران رادیاتور تهران و لواسانات, در مورد خدمات پس از فروش ايران رادیاتورمرکز خدمات مشتریان ايران رادیاتور

خدمات ایران رادیاتور  
تاریخ ایران (26) : دینون کیست ؟  
دینون کيست ؟
تاريخ ايران (بخش26)
" مورخ یونانی که معاصر فیلیپ مقدونی بود (366 - 359 ق م) .
کتاب های زیاد راجع به دول آسیایی نوشته ؛ و چون در دربار اردشیر دوم هخامنشی نیز زمانی بوده ، از ايران هم سخن رانده . تاريخ او از تاسیس دولت آشور شروع شده ؛ به تسخیر مصر به دست اردشیر دوم (اخس) خاتمه می یابد . در تالیفات او هر چند حکایت هایی که حاکی از چیزهای خارق عادت می باشد زیاد است (بخصوص راجع به هند) ، با وجود این کتاب های او در نظر مورخین قرون بعد قدر و اهمیتی داشت

تاریخ ایران (26) : دینون کیست ؟ 
در انتظار رسیدن ( بزرگ شیروان )  
این روزها منتظر بازگشت اسطوره شهرمان حکیم ارد بزرگ به شیروان هستیم
شیران شیروان خبری منتشر کرده و احتمال داده مهاجرت و بازگشت (بزرگ شیروان) کلا منتفی بشود که امیدوارم این خبر اشتباه باشه و ما مردم شیروان بتونیم افتخار جهانی شهرمان را در شیروان از نزدیک ببینیم .
 
 
 

در انتظار رسیدن ( بزرگ شیروان ) 
تاریخ ایران (43) : آمین مارسلن کیست ؟  
آمین مارسلن کيست ؟
تاريخ ايران (بخش43)
"این مورخ یونانی بود . ولی کتاب های خود را به زبان رومی (لاتین) نوشته . او در 330 م در انتاکیه سوریه تولد یافت و در 400 م درگذشت . 
معروف ترین تالیف او تاريخ روم است (از 96 تا 359 م) که در 31 کتاب نوشته و سیزده کتاب اول گم شده . کتاب های او دنباله ی تاريخ تاسی توس مورخ معروف رومی است و دیده می شود که آمین سعی داشته از او تقلید کند . مورخ مذکور با یولیان امپراطور روم در سفرهای جنگی او با آله مان ها و ايرانیان شرکت داشت و از ن

تاریخ ایران (43) : آمین مارسلن کیست ؟ 
تاریخ ایران (45) : اراتوستن کیست ؟  
اراتوستن کيست ؟
تاريخ ايران (بخش45)
"این شخص یونانی بود و در 276 ق . م در سیرن تولد یافت . او خواست موافق اطلاعات جدیده ، نقشه ی صحیحی از عالم زمان خود ترسیم کند و با این مقصود به اسکندریه رفت ؛ زیرا در آنجا منافع و موادی که با کار اراتوستن مناسبت داشت زیاد بود . مولف مزبور کتبی از خود باقی گذاشته ، که برای جغرافیای ايران قدیم هم گرانبهاست . این نویسنده از فلاسفه اسکندرانی بود و چند دفعه به دربار پادشاه عظیم الشان هند که سان دراکت نام داشت رفت . دربار

تاریخ ایران (45) : اراتوستن کیست ؟ 
شاهزاده "ترکي فيصل " کيست؟ + تصاوير  
شاهزاده "ترکی فیصل " کيست؟ + تصاویر
شاهزاده "ترکی فیصل " کيست؟ + تصاویر / باشگاه خبرنگاران جوانkhabarfarsi.com11 ساعت قبل ... به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مقامات و شاهزاده های سعودی یک روش خاص در لفاظی ضد جمهوری اسلامی ايران دارند ...
شاهزاده ترکی فیصل کيست تصاویر-خط برتر|خبرپوkhabarpu.comشاهزاده ترکی فیصل کيست تصاویر-خط برتر|خبرپو, مرجع اخبار و نیازهای اینترنتی.
شاهزاده ترکی فیصل کيست؟ + تصاویر - اخبار فارسیmonitor.shafaqna.co

شاهزاده "ترکي فيصل " کيست؟ + تصاوير 
تاریخ ایران (31) : کرنلیوس نپوس کیست ؟  
کرنلیوس نپوس کيست ؟
تاريخ ايران (بخش31)
"نویسنده ی رومی که بین 99 و 24 ق . م میلاد می زیست . از نوشته های او تالیفی است در 16 کتاب راجع به احوال اشخاص نامی و نیز کتابی که در شرح زندگانی سرداران بزرگ نوشته . جاهایی از این کتب مانند "تمیستوکل" ، "پادشاهان" ، "داتام" و غیره با تاريخ ايران قدیم مربوط است ؛ ولی باید در نظر داشت که نوشته های این مولف چندان مورد توجه نیست ؛ زیرا مولف به صحیح نویسی علاقمند نبوده یا به مدارک صحیح دسترسی نداشته . اسلوب چیزنویسی او

تاریخ ایران (31) : کرنلیوس نپوس کیست ؟ 
گزينه جنجالي وزارت کشور براي استانداري فارس کيست؟/ اصلاح‌طلبي با سابقه استعفا در حمايت از متحصنين  
گزینه جنجالی وزارت کشور برای استانداری فارس کيستalways-online.rozblog.com/post/917گزینه جنجالی وزارت کشور برای استانداری فارس کيست؟/ اصلاح‌طلبی با سابقه استعفا در حمایت از ...گزینه جنجالی وزارت کشور برای استانداری فارس کيست…niloofareabi.rozblog.com/post/192/...گزینه جنجالی وزارت کشور برای استانداری فارس کيست؟/ اصلاح‌طلبی با سابقه استعفا در حمایت از ...آخرین وضعیت "پزشک خانواده"p30khabar.rozblog.com/post/1289/...آخرین وضعیت "پزشک خانواده"خلاصه ای از ... برای ویرایش این ... پز

گزينه جنجالي وزارت کشور براي استانداري فارس کيست؟/ اصلاح‌طلبي با سابقه استعفا در حمايت از متحصنين 
تاریخ ایران (62) : کوروش قبل از پاسخ تهاجمی به تجاوز کرزوس به ایران ، او را توصیه به تسلیم کرد  
کوروش قبل از پاسخ تهاجمی به "تجاوز کرزوس به ايران" ، او را توصیه به تسلیم کرد
تاريخ ايران (بخش62)
(بنا به گزارش ديودور :) "وقتی که کوروش با قشون خود به کاپادوکیه رسید ، رسولی نزد کرزوس فرستاد که جاسوسی کرده ، ضمنا این پیام را برساند : من حاضرم تو را بخشیده ، والی لیدیه کنم ، به شرط اینکه در دربار من حاضر شده ، خودت را یکی از بندگان (=زیردستان) من بدانی . کرزوس جواب داد : باید کوروش و پارسی ها بندگان من باشند ، زیرا سابقا آنها تبعه ی مادی بودند ، و حال آن

تاریخ ایران (62) : کوروش قبل از پاسخ تهاجمی به تجاوز کرزوس به ایران ، او را توصیه به تسلیم کرد 
تاریخ ایران (39) : فیلون کیست ؟  
فیلون کيست ؟
تاريخ ايران (بخش39)
"از اهالی بیبلوس که در قرن دوم میلادی می زیست . او اصلا فنیقی بود ؛ ولی چون بعدها یونانی شد تالیفات خود را به این زبان نوشت . کتاب او راجع به تاريخ فنیقیه است و به اسم یکی از حکماء قدیم فنیقیه سان خونیاتن نام دارد . منابع این کتاب بومی است و در زمان آدریان امپراطور روم (اوایل قرن دوم میلادی) جمع آوری شده . از کتاب او فقط قسمت هایی به ما رسیده . توضیح آنکه اوسویوس جاهایی را که راجع به خلقت عالم و اساطیر است از او اقتباس

تاریخ ایران (39) : فیلون کیست ؟ 
تاریخ ایران (28) : بروس (مورخ) کیست ؟  
بروس (مورخ) کيست ؟
تاريخ ايران (بخش28)
" کاهن مردوک ، رب النوع بزرگ کلدانی ها در بابل ، و معاصر اسکندر و سلوکی های اولی بود . این شخص تاريخ کلده را به زبان یونانی در سه کتاب نوشت و آنرا به "آنتیوخوس سوتر" سلوکی (281 - 262 ق م) هدیه کرد . اسم کتاب به یونانی خالدایکا بوده که همان کلده است . در کتاب اول اساطیر و افسانه های بابلی تا طوفان نوشته شده ، کتاب دوم حاوی اساطیر و تاريخ است تا سلطنت تیگلات پی لیستر چهارم آسوری (745 - 727 ق . م) و کتاب سوم حاکی از تاريخ دوره ه

تاریخ ایران (28) : بروس (مورخ) کیست ؟ 
زندگينامه فردوسي به نقل از فرهنگ دهخدا  
فردوسى. حکیم ابوالقاسم فردوسى طوسى، بزرگترین حماسه‌سراى تاريخ ايران و یکى از برجسته‌ترین شاعران جهان شمرده میشود. در تذکره‌ها و تواریخى که تا اواخر قرن سیزدهم هجرى تألیف شده است مطالب قابل‌توجهى که ما را از نظر تحقیق در زندگانى وى قانع سازد بسیار کم است. ناچار بیشتر باید به نوشته‌هاى دانشمندان قرن اخیر توجه کرد که با دقت در متن شاهنامه براى نظریات خود دلائل مؤثرى آورده‌اند.
زادگاه او: مولد این شاعر بزرگ دهکدهء «باژ» یا «باز» از طابران

زندگينامه فردوسي به نقل از فرهنگ دهخدا 
جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95  
جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعیه شماره 6/95
الف ) زمینهای 300 متری
1)     تكمیل مبالغ واریزی تا سقف مبلغ 320 میلیون ریال (سی و دو میلیون تومان) تا تاريخ 30/2/95
2)     مبلغ 60 میلیون ریال (شش میلیون تومان) تا تاريخ 30/6/95 
3)     مبلغ 60  میلیون ریال (شش میلیون تومان) تا تاريخ 30/10/95
4)     مبلغ 60 میلیون ریال(شش میلیون تومان) تا تاريخ 30/2/96
5)     مبلغ 50 میلیون ریال (پنج میلیون تومان)تا تاريخ 30/6/96
6)     مبلغ 50 میلیون ریال (پنج میلیون تومان)تا تاريخ 30/10/96
الف ) زمین

جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95 
تاریخ ایران (24) : گزنفون کیست ؟  
گزنفون کيست ؟
تاريخ ايران (بخش24)
"مورخ یونانی که از 430 تا 352 ق . م می زیست و از شاگردان سقراط حکیم بود . این شخص تصنیفات زیاد از خود باقی گذاشته . راجع به ايران سه کتاب او مخصوصا جالب توجه است : اولا سفر جنگی کوروش (مقصود کوروش کوچک است) . ثانیا عقب نشینی ده هزار نفر که احوال ايران را در زمان اردشیر دوم هخامنشی می نماید . ثالثا دو کتابی که در اقتصاد ، تربیت جوانان و طرز مملکت داری نوشته . اولی موسوم به اکونومیکا و دومی معروف به کوروپدی است که اکنون بیش

تاریخ ایران (24) : گزنفون کیست ؟ 
نقدی بر کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان  
دکتر علی میرزامحمدی
یرواند آبراهامیان از جمله افرادی است که در تحلیل دو انقلاب ايران با مفروضات «ماركس» كار خود را شروع می‌كنند و زمانیکه در تبیین انقلاب ايران با انعطاف ناپذیری مفروضات مارکسیستی مواجه می شود مجبور می شود از ایده های وبری کمک می گیرد. وی درصدد بررسی سیاست در ايران نو از طریق تحلیل کنش متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی است بر این اساس ‏پس از طرح تحلیل نسبتا جامع از تاريخ معاصر ايران در فاصله دو انقلاب مشروطه و ‏ا

نقدی بر کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان 
شور عاشورا  
کيست عاشق آن که تا پروانه سان پروا کند
جاى در آتش ز شوق شمع، بى پروا کند
کيست عاشق در جهان چون سرور آزادگان
کو به خون پاک خود اسلام را احیا کند
کيست عاشق آن که با ایثار اکبر چون خلیل‏
راز عشق بى نشان را در جهان افشا کند
کيست عاشق آن که از دریا برآید خشک لب‏
وز غم طفلان ز غیرت دیده را دریا کند
جان به قربان علمدارى که گر دستش فتاد
درگه اعجاز، چون موسى ید بیضا کند
دست عباس دلاور گشت در میدان قلم
تا بدان طومار مردى را به خون امضا کند

شور عاشورا 
کتاب هفته  
 
کتاب تاراج بزرگ


كتاب تاراج بزرگ دومین اثری است كه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی از دكتر محمدقلی مجد، پژوهشگر ايرانی مقیم آمریكا منتشر می‌نماید. اولین اثر، كتاب «قحطی بزرگ» بود كه با استقبال اهل نظر مواجه شد. تاراج بزرگ فصلی غم‌انگیز و تأسف‌بار از تاريخ ايران در دوره رضاشاه است؛ بخشی ناشناخته از تاريخ معاصر ايران است كه در كشاكش سیاست‌های روز تاكنون از نظرها مخفی مانده است. در این كتاب با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریكا از ماجرای

کتاب هفته 
دور نیست  
نمیدانم چرا اما شاید تنها راه آشکار ساختن حق همین باشد ریخته شدن خونمان 
فقط این را میدانم که یکبار دیگر تاريخ ساز خواهیم بود
مثل سرورمان حسین (ع) شیب الخضیب 
مثل قولسوز ابوالفضل 
اما این را خوب میدانم که بعد ها خواهند فهمید که غم ما غم نان نبود غم اسلام بود درد ما ساده لوحی بعضی ها بود مثل کیان و  بن شُمیت مثل دوستی با خاله خرس ها مثل سوظن که برای آشکار ساختن حق باید جانمان را میدادیم تا دیگران به خود بیایند و بدانند که دوست کيست منافق کيست و

دور نیست 
آغاز اقتدارگرایی در ایران  
خوان لینز به عنوان نخستین كسی كه حكومت اقتدارگرا را تعریف می‌كند، معتقد است كه فرمانروای حكومت اقتدارگرا، خود، گمارده است، حكومت اقتدارگرا نه آزادی‌های مدنی را تضمین می‌كند و نه مدارایی با مخالفت جدی نشان می‌دهد، در این حكومت‌ها آزادی برای ایجاد طیف گسترده گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای رقابت با قدرت و به پرسش گرفتن تصمیمات حاكمان وجود ندارد، حكومت اقتدارگرا برای حفظ ثبات خود، راهكارهای گوناگونی را در پیش می‌گیرد از جمله نظ

آغاز اقتدارگرایی در ایران 
کیست مویی در پایین کمر  
کيست پیلونیدال یا کيست مویی از وجود یک‌ کیسه‌ کوچک‌ پوستی‌ حاوی‌ مو در قسمت‌ پایین‌ کمر، در فاصله بین دو باسن و کمی بالاتر از مقعد ایجاد می شود. این حفره که ممکن است اندازه ای به قطر یک الی چند سانتیمتر داشته باشد، گاهی‌ چیزی‌ بیش‌ از یک‌ فرورفتگی‌ حاوی‌ چند موی‌ پیچیده‌ نیست‌ و توسط چند سوراخ ریز به سطح پوست راه دارد.
این‌ کيست‌ مستعد ابتلا به عفونت‌ است‌. کيست مویی در مردان‌ شایع‌تر است‌. عفونت‌ کيست‌ معمولاً در اوایل‌ بزرگسا

کیست مویی در پایین کمر 
گزارش کارآموزی در ایران خودرو  
گزارش کارآموزی خط تولید ساخت و مونتاژ وانت پیکان ايران خودرو
دانلود کارآموزی در نمایندگی ايران خودرو
کاراموزی رشته مکانیک
خرید کارورزی در ايران خودرو
طرح کاراموزی ايران خودرو
خط تولید ساخت و مونتاژ وانت پیکان ايران خودرو
گزارش کارآموزی خط تولید ساخت و مونتاژ وانت پیکان ايران خودرو
فهرستمقدمهتاريخچهمشخصات سالن مونتاژ 1 و 3فرم اعلام زون‌بندی سالن مونتاژ 1شرح خلاصه‌ای از عملیات مونتاژ پیكان وانت 1600 در سالن 1مرحلة صافكاریمرحلة نقاشیمرحل

گزارش کارآموزی در ایران خودرو 
پاسخ برخی سوالات در باره ی پاسپورت الکترونیکی برای دانشجویان  
سپورت الکترونیکی مشکل جدید دانشجویان افغانستانی مقیم ايران
شنیده ها حکایت از آن دارد که مشکل تازه ای به نام "پاسپورت المكترونیكی"برای دانشجویان افغانستانی مقیم ايران از تاريخ (16/3/1395) به وجود آمده است.بر اساس آخرین بخش نامه وزارت علوم برای درخواست ویزا باید پاسپورت از نوع الکترونیکی باشد و دیگر پاسپورت های قدیمی مورد قبول وزارت علوم و پلیس ناجای ايران نیست.
بنا به مشکلات وارده در پی تغییر قوانین صدور روادید (ویزا)، نمایندگی های وزارت خارجه

پاسخ برخی سوالات در باره ی پاسپورت الکترونیکی برای دانشجویان  
تاریخ ایران (36) : کرنلیوس تاسی توس کیست ؟  
کرنلیوس تاسی توس کيست ؟
تاريخ ايران (بخش36)
" کرنلیوس تاسی توس ، مورخ معروف رومی و یکی از نویسندگان درجه اول عالم ، در 50 میلادی تولد یافت و در زمان وسپاسیان به امور دولتی اشتغال ورزید . در زمان تیتوس به درجه ی سناتوری رسید و بعدها اوضاع روم او را مجبور کرد از کارهای دولتی کناره گیرد . پس از آن این مورخ ساعات فراغت خود را به مطالعه و تاريخ نویسی صرف کرد . پس از چندی قونسول شد و در زمان تراژان در آسیا سمت پروقونسولی یافت . فوت او در 120 میلادی روی داد . ت

تاریخ ایران (36) : کرنلیوس تاسی توس کیست ؟ 
تاریخ ایران (29) :پولی بیوس کیست ؟  
پولی بیوس کيست ؟
تاريخ ايران (بخش29)
"این مورخ یونانی بین 212 و 205 ق . م تولد یافته و بین 130 - 125 ق . م درگذشته . نوشته های او راجع به جغرافیا و تاريخ عالم قدیم است . ولی بیشتر کتاب های او گم شده . مهمترین نوشته های او در چهل کتاب راجع به تاريخ عمومی بوده و از این عده فقط پنج کتاب اول و قسمت هایی از کتاب دیگر و کتاب 17 - 19- 40 تا زمان ما باقی است .
این کتاب ها را پولی بیوس در واقع برای تاريخ روم نوشته ، چنانکه می توان گفت مضامین آن تاريخ 53 سال از دوره رومی است و مر

تاریخ ایران (29) :پولی بیوس کیست ؟