تاریخ ایران 73 نیاکان اعراب قبل از کوروش ، جزو متمدن ترین ملل بودند

کلی انتقاد ، کلی غُر  
به ايرانی بودنمون افتخار میکنیم ...
رسانه ها طوری جلوه میدن انگار آسمون دهن باز کرده ما ايرانی ها افتادیم پایین !
ايران رو متمدن ترين کشور دنیا معرفی میکنن ..
کدوم تمدن ؟
کوروش ؟
چیزی از کوروش مونده جز یه تخت جمشید تخریب شده ؟
رفتارمون به کوروش رفته یا چیمون ؟
ادامه مطلب

کلی انتقاد ، کلی غُر 
تاریخ ایران (73) : نیاکان اعراب قبل از کوروش ، جزو متمدن ترین ملل بودند  
نياکان اعراب (بابلیان) قبل از کوروش ، جزو متمدن ترين ملل بودند
تاريخ ايران (بخش73)
"... بابل شهری بود که در آن زمان (قبل از کوروش) نظیر نداشت (1) ؛ بخصوص که پس از سقوط نینوا و سارد ، بر وسعت و ثروت آن افزوده بود . موقع(یت) آن در میان جلگه هایی که از حیث حاصلخیزی کمتر نظیر دارد ، وضع جغرافیایی آن در کنار رود فرات و در سر راه هایی که سه قاره ی آسیا و اروپا و افریقا را به هم اتصال می داد ، نزدیکی این شهر به دریای مغرب ، دریای احمر و خلیج پارس ، ارتباط آن به وا

تاریخ ایران (73) : نیاکان اعراب قبل از کوروش ، جزو متمدن ترین ملل بودند 
قبل تاریخ  
در حدود سه هزار سال قبل از اسلام، زن مورد بى احترامى و تحقیر و تضییع حقوق قرار داشت و در تمام این مدت اكثر اقوام و ملل «چه پیشرفته و متمدن، چه وحشى و بى تمدن و چه نیمه متمدن‏» مانند یكدیگر به زنان نگاه مى‏كردند و به طور یكنواخت‏با آنان رفتار مى‏نمودند . در اغلب آیین‏هاى رایج در اقوام و ملل نیمه متمدن و حتى مترقى و متمدن قبل از اسلام، زن، انسانى بود بى اراده و تصمیم، بلكه برده وار در اختیار پدران، شوهران و فرزندان قرار داشت .

قبل تاریخ 
داستانک بخشندگی کوروش کبیر  
روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترين کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از شهرهای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند. آن مرد به اسم "ارتب" خوانده می شد و برادرش در یکی از جنگ ها به دست سربازان کوروش به قتل رسیده بود. کوروش در آن روز به طور رسمی وارد صور شده بود و پیشاپیش او، به رسم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و ارابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و شانزده اسب سفید رنگ که چهار به چهار به ارابه بسته بودند آن را می کشید

داستانک بخشندگی کوروش کبیر 
تاریخ ایران (87) : نیاکان اعراب قبل از روی کار آمدن کوروش ، جزو متمدن ترین ملل بودند  
نياکان اعراب ، قبل از روی کار آمدن کوروش ، جزو متمدن ترين ملل بودند (1)
تاريخ ايران (بخش87)
" فنیقیه :
پس از تسخیر بابل ، مملکت کلده با شهرهای قدیم سومر و اکد و کلیه مستملکات دولت سابق بابل ، جزو ايران گردید . از جمله چنانکه می دانیم فنیقیه بود . در مدخل ذکری از فنیقی ها شده ؛ ولی به واسطه ی اهمیتی که فنیقی ها در عالم قدیم داشتند و به ملاحظه مزایایی که برای ايران هخامنشی از داشتن چنین ملتی در اطاعت خود حاصل شد ، مقتضی است کلمه ای چند بر آنچه گفته شد بی

تاریخ ایران (87) : نیاکان اعراب قبل از روی کار آمدن کوروش ، جزو متمدن ترین ملل بودند 
آیا اسلام دین عرب جاهلیت است؟  
 
 
آیا اسلام دین عرب جاهلیت است؟
 
 
اگر چنین بود:
 
*ھمۀ امامان این دین بدست اعراب کشته نمیشدند .
 
*در قرآن ، اعراب به اشدّ کفر و نفاق متھم نمی گشتند.
 
*عمدۀ مریدان مخلص رسول و امامان ، غیر اعراب نمی بودند (مثل آفریقاییھا ، ايرانیان ، یمنی ھا و ...)
 
*تمام سنّت رسول و امامان بر خلاف سنتھای اعراب جاھلی نمی بود.
 
*اکثریت علما و عارفان اسلامی از غیر اعراب پدید نمی آمدند .
 
*ھمۀ سوره ھای قرآنی با رحمان و رحیم آغاز نمیشد که بر خلاف خشونت و شقاوت اعراب

آیا اسلام دین عرب جاهلیت است؟ 
کوروش کبیر  
فــاز سنگـین:
کوروش ما رو ببخش 

من ايرانی 
نیستم
چون بجای
 درود
 میگویم سلام و بجای بدرود
 میگوییم
 خداحافظ
 
 من
 ايرانی
 نیستم چون روز کوروش بزرگ
 را
 نمیدانم (7 آبان ) چون این روز
 فقط در
 تقویم کشور من ثبت نشده
 است
 
 من ايرانی
 نیستم
 چون عربها
 به من آموختند به خوراک
 بگوییم
 غذا،در حالی ک خودشان به
 ادرار شتر
 میگویند غذا و من هم
 تکرار
 میکنم
 
 من
 ايرانی
 نیستم چون عربها به من
 آموختند
 برای شمارش خودمان بجای
 تن از نفر
 استفاده

کوروش کبیر 
تاریخ ایران (24) : گزنفون کیست ؟  
گزنفون کیست ؟
تاريخ ايران (بخش24)
"مورخ یونانی که از 430 تا 352 ق . م می زیست و از شاگردان سقراط حکیم بود . این شخص تصنیفات زیاد از خود باقی گذاشته . راجع به ايران سه کتاب او مخصوصا جالب توجه است : اولا سفر جنگی کوروش (مقصود کوروش کوچک است) . ثانیا عقب نشینی ده هزار نفر که احوال ايران را در زمان اردشیر دوم هخامنشی می نماید . ثالثا دو کتابی که در اقتصاد ، تربیت جوانان و طرز مملکت داری نوشته . اولی موسوم به اکونومیکا و دومی معروف به کوروپدی است که اکنون بیش

تاریخ ایران (24) : گزنفون کیست ؟ 
تاریخ ایران (64) : حدود ایران پس از غلبه بر کرزوس متجاوز ، به مستعمرات یونانی رسید  
حدود ايران پس از غلبه کوروش بر کرزوس متجاوز ، به مستعمرات یونانی رسید
تاريخ ايران (بخش64)
"پس از تسخیر سارد (توسط کوروش) تمام لیدیه با ولایاتی که پادشاهان آن به مملکت مزبور الحاق کرده بودند به تصرف کوروش درآمد و حدود ايران به مستعمرات یونانی در آسیای صغیر رسید . این مستعمرات را چنانکه در جای خود بیاید ، اقوام یونانی بر اثر فشاری که مردم دریانی به اهالی یونان دادند ، بنا کرده بودند . مهاجرین از سه قوم بودند : ینیان ها ، االیان ها ، دریان ها . اسم یو

تاریخ ایران (64) : حدود ایران پس از غلبه بر کرزوس متجاوز ، به مستعمرات یونانی رسید 
گزارش مشرق؛ چگونه برده‌های آفریقایی انگلیسی‌ها را متمدن کردند +فیلم و عکس پ  
مردم لندن تا پیش از
برده‌داری، نه تنها بی‌سواد بودند، بلکه کاری که با فضولات انسانی
می‌کردند، مشمئزکننده بود و هر سال تبدیل به پدیده‌ای به نام «تعفن بزرگ»
می‌شد؛ برده‌های آفریقایی بودند که علاوه بر ساختن امپراتوری بریتانیا،
مردم این کشور را متمدن کردند. بانک‌های انگلیسی و حتی بانک مرکزی این کشور
با سودی تأسیس شد که از برده‌داری به دست آمده بود. گروه بین‌الملل مشرق- خلاصه
گزارش: این تصور درباره تاريخ که
غربی‌ها با حضور در یک کشور

گزارش مشرق؛ چگونه برده‌های آفریقایی انگلیسی‌ها را متمدن کردند +فیلم و عکس پ 
هبرکانی شهرگرگان یا شهر هیر  
برعکس برداشت های عمومی که هیرکان و تمدن هیرکانی رت شهر گرگان در استان گلستان معرفی می کنند ولی آنچه از نوشته های مورخان بزرگ برمی آید هبرکانی تمدنی نزدیکتمدن آشور و اعراب بوده است گزنفون می نویسد که هیرکانیا شهر کوچکی در نزدیکی آشور بود.
داریوش می نویسد پارت و وهرکان بر من شوریدند.
گزنفون همچنین می نویسد:
..... تا اینکه پس از مدتی استیاگ در ماد بدرود حیات گفت و پسرش سیاکزار , دایی کوروش زمام حکومت ان سرزمین بدست گرفت . در این اوان پادشاه اشوری ه

هبرکانی شهرگرگان یا شهر هیر  
آیا کوروش، فیثاغورث، ارسطو، افلاطون، سقراط و ... از پیامبران بودند؟!  
آیا کوروش، فیثاغورث، ارسطو، افلاطون، سقراط و ... از پیامبران بودند؟!
پرسشبا سلام. استاد ما، از آیت الله جوادی آملی نقل کرده‌اند که کوروش، فیثاغورث، ارسطو، افلاطون و سقراط پیامبر بودند. آیا این 5 نفر پیامبر بودند؟ آیا ریاضی‌دان یا فیلسوف معروف دیگری بودند که از پیامبران باشند؟
ادامه مطلب

آیا کوروش، فیثاغورث، ارسطو، افلاطون، سقراط و ... از پیامبران بودند؟! 
تاریخ ایران (62) : کوروش قبل از پاسخ تهاجمی به تجاوز کرزوس به ایران ، او را توصیه به تسلیم کرد  
کوروش قبل از پاسخ تهاجمی به "تجاوز کرزوس به ايران" ، او را توصیه به تسلیم کرد
تاريخ ايران (بخش62)
(بنا به گزارش دیودور :) "وقتی که کوروش با قشون خود به کاپادوکیه رسید ، رسولی نزد کرزوس فرستاد که جاسوسی کرده ، ضمنا این پیام را برساند : من حاضرم تو را بخشیده ، والی لیدیه کنم ، به شرط اینکه در دربار من حاضر شده ، خودت را یکی از بندگان (=زیردستان) من بدانی . کرزوس جواب داد : باید کوروش و پارسی ها بندگان من باشند ، زیرا سابقا آنها تبعه ی مادی بودند ، و حال آن

تاریخ ایران (62) : کوروش قبل از پاسخ تهاجمی به تجاوز کرزوس به ایران ، او را توصیه به تسلیم کرد 
تاریخ ایران (88) : بهره گیری از تکنولوژی نیاکان اعراب و اتحاد با آنها ، هخامنشیان را اولین ...  
بهره گیری هخامنشیان از تمدن و تکنولوژی نياکان اعراب و اتحاد با آنها ، هخامنشیان را به اولین حکومت دریایی جهان بدل کرد
تاريخ ايران (بخش88)
" ... از تابع شدن فنیقیه به ايران دو مزیت بزرگ برای دولت هخامنشی حاصل شد : اولا تمام سفاین فنیقی به اختیار دولت مزبور درآمد و بغتتا دولت ايران ، اول دولت بحری گردید . راست است که قبل از تسخیر بابل هم دولت هخامنشی به واسطه ی تابع کردن یونانی های آسیای صغیر دارای بحریه بود ؛ ولی عده ی سفاین آنها با عده ی سفاین فنیق

تاریخ ایران (88) : بهره گیری از تکنولوژی نیاکان اعراب و اتحاد با آنها ، هخامنشیان را اولین ... 
تاریخ ایران (71) : آیا کوروش شهری نساخت ؟ کوروش ممالک شرقی را تا کجا فتح کرد ؟  
آیا کوروش ، شهری نساخت ؟ / کوروش ، ممالک شرقی را تا کجا فتح کرد ؟
تاريخ ايران (بخش71)
"تردیدی نیست که کوروش ممالک شرقی را به اطاعت درآورده تا سیحون پیش رفت و شهری در کنار آن بنا کرد که بعدها موسوم به "دورترين شهر کوروش" گردید . این شهر در زمان اسکندر وجود داشت و به دست سپاهیان او خراب شد . یونانی ها آن را کوروپلیس (1) نامیده اند که به معنی شهر کوروش است . محققین محل آن را با اوراتپه ی حالیه تطبیق می کنند . اما اینکه در چه تاريخ او این شهر را بنا کرده ، مح

تاریخ ایران (71) : آیا کوروش شهری نساخت ؟ کوروش ممالک شرقی را تا کجا فتح کرد ؟ 
پاسخ به سخنان احمقانه فروید  
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به شبهه:
اسلام برای تازیان بی فرهنگ و بی تمدن آمد و چون نیاز مندی های آنان در خاکشان فراهم نبود برای همین اسلام یکی از اصلی ترين قوانین خود را دستور هایی در باره جنگ و غارت(غنیمت) قرار داد از این رو اعراب مجوز غارت همسایگان ثروتمند خود را گرفته بودند.
پاسخ:
قوانین اسلام آنقدر با فرهنگ اعراب جاهلی در تضاد بود که وقتی پیامبر عزیزمان چگونگی و دستورات دین اسلام را برای اعراب گفت، اعراب او را مرتد و کافر خطاب کردن.
تضاد ا

پاسخ به سخنان احمقانه فروید 
تاریخ ایران (90) : توصیه کوروش به پسرش قبل از مرگ : احترام کرزوس  
توصیه کوروش به پسرش قبل از مرگ : کرزوس - شاه پیشین و مخلوع لیدی - را همیشه محترم بدار 
تاريخ ايران (بخش90)
چنانکه قبلا گفتیم ، کوروش پس از غلبه بر کرزوس و فتح لیدی ، از قتل او حذر کرد و حتی شهر بارن را به او بخشید . کوروش از کرزوس به عنوان مشاور خود استفاده می کرد . در نهایت قبل از آخرین جنگ خود با ماساژت ها :
"کوروش کرزوس را به کمبوجیه پسر خود که در صورت کشته شدن کوروش می بایست جانشین شاه شود سپرده تاکید کرد که او را همیشه محترم بدارد . پس از این توصیه

تاریخ ایران (90) : توصیه کوروش به پسرش قبل از مرگ : احترام کرزوس 
سوالات اجتماعی هفتم درس19  
1

درزمان هخامنشیان بین ايران و کدام کشور جنگ های متعددی رخ داد؟
1-روم                     2-مصر                                  3-هندوستان                          4-یونان


2

سران قبایل ماد چه کسی را به عنوان فرمانروا انتخاب کردند؟
1-آژی دهاک                2-خسرو پرویز                           3-دیااکو                      4-کوروش


3

کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ايران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد؟
1-باب

سوالات اجتماعی هفتم درس19 
تاریخ ایران (75) : نفاق درونی و ضعف روحی بابلی ها ، دو عامل اصلی سقوط سریع بابل متمدن و مجهز  
نفاق درونی و ضعف روحی بابلی ها ، دو عامل اصلی سقوط سریع بابل متمدن و مجهز
تاريخ ايران (بخش75)
"... اگرچه بین منابعی که شرحش پایین تر (در کتاب) بیاید ، اختلافاتی دیده می شود ، و لیکن در یک چیز اختلاف نیست و آن اینست که این شهر نامی با وجود آن همه وسایل مادی ، خطوط متعدد دفاعی ، استحکامات متین و محکم ، مساعد بودن زمین و اراضی همجوار بابل برای معطل کردن دشمن ، خیلی زود سقوط یافته . شکی نیست که مردمان تازه نفس آریایی (به فرماندهی کوروش) ، دیر یا زود این رش

تاریخ ایران (75) : نفاق درونی و ضعف روحی بابلی ها ، دو عامل اصلی سقوط سریع بابل متمدن و مجهز 
مقبره کوروش یا قبر مادر سلیمان ؟!  
پس از روی کار آمدن رضا پهلوی، و ایجاد موج باستانگرایی و ضدیت با دین اسلام، غربی ها و صهیونیست ها تصمیم گرفتند که، در مقابل رشد و شکوفایی دین اسلام سدی قرار بدهند. آنها فردی که در تاريخ ايران بسیار کم رنگ و یا به عبارت دیگر هیچ بود را انتخاب كردند و آن شخص، کسی نبود جز، کوروش هخامنشی.

مقبره کوروش یا قبر مادر سلیمان ؟! 
عکس اینستاگرام کوروش سلیمانی بازیگر معروف  
عکس های کوروش سلیمانی و خانوادش + بیوگرافی کامل
عکس اینستاگرام کوروش سلیمانی بازیگر معروف

کوروش سلیمانی
آدرس صفحه اصلی : http://namakstan.ir/new-photos-cyrus-soleymani.html
عکس های کوروش سلیمانی و خانوادش + بیوگرافی کاملمقاله داستان اس ام اس عکس

عکس اینستاگرام کوروش سلیمانی بازیگر معروف 
کوروش پادشاه ایران  
آیا میدانید: کوروش پادشاه ايران تنها حاکم غیر یهودی بود که کتاب مقدس او را " برگزیده خدا" نامیده است.  جلال بر خدای زنده
خدا قدرتی است برتر از همه قدرت‌ها و او هر که را که برای کار خودش بر میگزیند، مسح میکند.  قلمرو پادشاه ايرانی کوروش در طول حدود ۳۰۰۰ کیلومتر گسترش یافته بود و امپراطوری های بسیاری از جمله آشور و بابل را تسخیر کرد.
 
حال سوالی اینجا پیش میآید چرا خدا باید کوروش پادشاه سرزمین ايران را که شخصی غیر یهودی بود مسح کند؟
 
پاسخ این سو

کوروش پادشاه ایران 
تاریخ ایران (52) : کوروش - بنا بر لوحه نبونید - قبل از حمله به ماد هم پادشاه بوده است  
کوروش - بنا بر لوحه نبونید - قبل از حمله به ماد هم پادشاه بوده است
تاريخ ايران (بخش52)
"... تاريخ فتح همدان 550 ق . م است و موافق نوشته ی نبونید ، کوروش قبل از فتح همدان ، در مدت هشت سال سلطنت انشان را داشته . "
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 261
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاريخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاريخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طلبان نیست .
2 .

تاریخ ایران (52) : کوروش - بنا بر لوحه نبونید - قبل از حمله به ماد هم پادشاه بوده است 
تاریخ ایران (63) : رفتار محبت آمیز و جوانمردانه کوروش با پادشاه مغلوب لیدی  
رفتار محبت آمیز و جوانمردانه کوروش با پادشاه مغلوب لیدی
تاريخ ايران (بخش63)
(ژوستن :) " ...کرزوس شکست خورده اسیر گردید ولی کوروش جوانمردانه با او رفتار کرد . توضیح آنکه کوروش قسمتی از دارایی کرزوس را به خود او برگردانید و شهر بارن را هم به او بخشید (راجع به بارن بالاتر گفته شد که باید مصحف وارنه باشد و آن را با صفحه البرز تطبیق می کنند) . این عطوفت کوروش برای غالب و هم مغلوب مفید بود ."
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نه

تاریخ ایران (63) : رفتار محبت آمیز و جوانمردانه کوروش با پادشاه مغلوب لیدی 
تاریخ ایران (60) : رافت کوروش نسبت به پادشاهان و ملل مغلوب  
رافت کوروش نسبت به پادشاهان و ملل مغلوب
تاريخ ايران (بخش60)
"کوروش در کلیه موارد نسبت به پادشاهان و ملل مغلوبه با رافت بود (1) ، چنانکه پایین تر (در کتاب) این نکته روشن خواهد شد ."
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 275
1 . برخی مورخین ، اطلاعاتی داده اند که می گوید اگر چه کوروش با شاهان و ملل مغلوب ، با رافت برخورد می کرد ، ولی این امر - درباره ی مردم - همیشگی نبوده است ؛ و برخی اوقات ، نسبت به مردم برخی شهرها با خشونت ر

تاریخ ایران (60) : رافت کوروش نسبت به پادشاهان و ملل مغلوب 
آیا اسلام فقط برای اعراب است؟  
آیا اسلام فقط برای اعراب است؟
 
مى خواهیم بگوییم كه از نظر اسلام قوم عرب و غیر عرب از نظر قبول یا رد اسلام مساوى بودند، و حتى عربها به خاطر بى اعتنایى هایى كه به اسلام مى كردند كرارا مورد سرزنش واقع مى شدند. اسلام مى خواهد به اعراب بفهماند كه آنها چه ایمان بیاورند و چه نیاورند، این دین پیشرفت خواهد كرد زیرا اسلام دینى نیست كه تنها براى قوم مخصوصى آمده باشد. بسیج دانشجویی دانشکده امام علی (ع)

آیا اسلام فقط برای اعراب است؟ 
تاریخ ایران (78) : کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد و او را نکشت  
کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد (و او را نکشت)
تاريخ ايران (بخش78)
"... کوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالی ملاطفت کرد و چنانکه بابلی ها نوشته اند "به شهر آرامش داد " . نسبت به نبونید نیز مهربانی کرد ."
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 366
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاريخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاريخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طلبان

تاریخ ایران (78) : کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد و او را نکشت 
پاسارگاد  
پاسارگاد حدود 130 کیلومتریشیراز قرار دارد.
آرامگاه کوروش در اینجا است.
کوروش کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کوروش مردی از قوم پارس بود او پس از جنگ های فراوان با
مادها آن ها را شکست دادو حکومت قدرتمند هخامنشیان را به وجود آورد .
کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود.
او با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احترام و مهربانی رفتار می کرد.

پاسارگاد 
تاریخ ایران (61) : کوروش ، پادشاه لیدی را پس از غلبه بر او بسیار بنواخت  
کوروش ، پادشاه لیدی را پس از غلبه بر او بسیار بنواخت
تاريخ ايران (بخش61)
"... پس از آنکه کرزوس مورد ملاطفت کوروش شد ، شاه پارس امر کرد او را از زنجیر خارج کردند و پادشاه سابق لیدی را پهلوی خود نشانده ، بسیار بنواخت . "
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 276
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاريخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاريخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طل

تاریخ ایران (61) : کوروش ، پادشاه لیدی را پس از غلبه بر او بسیار بنواخت 
تاریخ ایران (84) : کوروش از قتل نبونید حذر کرد و او را زنده نگهداشت  
کوروش از قتل نبونید - شاه مغلوب و مخلوع بابل - حذر کرد و او را زنده نگهداشت
تاريخ ايران (بخش84)
"برس مورخ کلدانی : ... کوروش با او (نبونید) با رافت رفتار کرده ، به کرمان تبعیدش کرد تا در آنجا سکنی گزیند . نبونید در آنجا تا آخر عمرش بزیست و در همانجا درگذشت ."
حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 375 - 374
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاريخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاريخ بوده ؛ و به معنای باستانگرا

تاریخ ایران (84) : کوروش از قتل نبونید حذر کرد و او را زنده نگهداشت 
تاریخ ایران (81) : تسخیر بابل بدست کوروش ، به روایت سالنامه های بابلی  
تسخیر بابل بدست کوروش ، به روایت سالنامه های رسمی بابلی 
تاريخ ايران (بخش81)
"... اسنادی می رساند که کوروش در مدت هفت سال در خیال تفسیر بابل بوده و فقط در سال هفتم به جنگ قطعی مبادرت کرده ؛ زیرا در سالنامه های رسمی بابل در سال دهم سلطنت نبونید یعنی یک سال بعد از تسخیر لیدیه ، اشاره به پیدا شدن عیلامی ها در اکد و تعیین یک نفر والی در آنجا شده ؛ و تصور می کنند که این والی از طرف کوروش معین شده بود . سالنامه های بین سال 12 و 16 سلطنت نبونید بدست نیامده ، و

تاریخ ایران (81) : تسخیر بابل بدست کوروش ، به روایت سالنامه های بابلی 
تاریخ ایران (98) : نام و نسب کمبوجیه بن کوروش  
نام و نسب کمبوجیه بن کوروش
تاريخ ايران (بخش98)
"اسم این شاه را چنین نوشته اند : در کتیبه بیستون داریوش اول - کبوجیه . در نسخه بابلی همان کتیبه - کمبوزیه . در اسناد مصری - کنبوت و کمبات . هرودوت ، دیودور سیسیلی ، آریان ، ژوستن ، آگاثیاس و غیره - کامبوزس . از مصنفین قرون اسلامی ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه ، صفحه 89 - قمب سوس و در صفحه 111 - قمبوزس .
ابوالفرج بن عبری در مختصر الدول - قمباسوس بن کوروش . در تورات اسم این شاه ذکر نشده و باعث تاسف است زیرا از کت

تاریخ ایران (98) : نام و نسب کمبوجیه بن کوروش 
تاریخ ایران (18) : روایت گزنفون از خلاصه تشکیل امپراتوری کوروش  
روایت گزنفون از خلاصه ی تشکیل امپراتوری کوروش
تاريخ ايران (بخش18)
"... کوروش پارسی ، عده ی بیشماری از مردمان را در اطاعت خود داشت و بر عده ای زیاد از شهرها و ملل حکمرانی می کرد ...
واقعا می دانیم که مردمان مختلف ، شتابان مطیع او گشتند و حال آنکه از او به مسافتهایی دور بودند که می بایست آنرا در مدت زیادی از روزها و ماه ها بپیمایند . بعضی او را هیچ گاه ندیده بودند و برخی می دانستند که هیچگاه او را نخواهند دید . با وجود این می خواستند تبعه ی او گردند . بنا

تاریخ ایران (18) : روایت گزنفون از خلاصه تشکیل امپراتوری کوروش 
تاریخ ایران (70) : برخی ایالات شرق فلات ایران که کوروش به ایران اضافه کرد  
برخی ایالات شرق فلات ايران که کوروش به ايران اضافه کرد
تاريخ ايران (بخش70)
"چون در کتیبه های تخت جمشید و نقش رستم داریوش اسامی ایالاتی ذکر می شود که از قرار معلوم ، نه در زمان کمبوجیه جزو ايران گردیده اند و نه در زمان داریوش ، پس باید گفت که این ایالات در همان اوان که کوروش به طرف مشرق فلات ايران لشکر کشیده تابع شده اند . بنابراین اسامی ایالاتی که - مربوط به شرق فلات ايران بوده و در تخت جمشید و نقش رستم آمده اما - در زمان کوروش جزو دولت او شده اند ،

تاریخ ایران (70) : برخی ایالات شرق فلات ایران که کوروش به ایران اضافه کرد 
تاریخ ایران (92) : کوروش ، ولایاتی از ایران را از تادیه مالیات و عوارض معاف کرد  
کوروش ، ولایاتی از ايران را از تادیه مالیات و عوارض معاف کرد
تاريخ ايران (بخش92)
(کتسیاس :)
"کوروش (قبل از مرگ) وصایای خود را کرده ، تخت سلطنت را به پسر ارشد خود کامبیز (کمبوجیه) و حکومت باختر ، خوارزم ، پارت و کرمان را به پسر کوچکتر که نامش تانیوک سارسس بود داد و ولایات پسر کوچکتر را از تادیه مالیات و عوارض معاف کرد ."
 حسن پیرنیا ، ايران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 425
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاريخ (از زبان مورخان)

تاریخ ایران (92) : کوروش ، ولایاتی از ایران را از تادیه مالیات و عوارض معاف کرد 
محبوبیت مردمی: کوروش یا نبونید؟  
محبوبیت مردمی: کوروش یا نبونید؟
پرده‌ی اول:کوروش در سطرهای سوم تا نوزدهم منشور مدعی می‌شود که مردم بابل از نبونید (شاه بابل) ناراضی بودند و او را شاهی می‌دانستند که اندوه و غم، سختی معاش، و رنج و آزار و مرگ برای مردم خود آورده بود.کوروش می‌گوید که مردم بابل از خدای بزرگ خواستند که شاهی خوب برای آنان بیابد و خدای بزرگ هم پس از این‌که سراسر جهان را گشت، کورش را یافت و از او حمایت کرد تا شاه بابل شود. آن‌گاه همه‌ی مردم از پادشاهی کوروش که توأم

محبوبیت مردمی: کوروش یا نبونید؟ 
طرح لایه باز تقویم دیواری ۹۵ همراه با تصویر کوروش کبیر  
برای دانلود طرح لایه باز تقویم دیواری ۹۵ همراه با تصویر کوروش کبیر ، لطفا بر روی عکس کلیک کنید؛
( تقویم دیواری 95 کوروش کبیر ، طرح psd تقویم 95،دانلود تقویم لایه باز 95، تقویم دیواری 1395 کوروش کبیر ، طرح لایه باز تقویم 1395 طرح کوروش کبیر ...)

طرح لایه باز تقویم دیواری ۹۵ همراه با تصویر کوروش کبیر  
دومين کارگاه‏های فناوری 24 اذر همزمان با هفته پژوهش امسال (1394)دردانشگاه پيام نور فريمان  
به گزارش دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مركز فریمان :دومین کارگاه‏های فناوری 24 اذر همزمان با هفته پژوهش  امسال (1394)دردانشگاه پیام نور فریمان به مدت یكروز با همکاری شهرك علمی وتحقیقاتی اصفهان - مركز رشد واحدهای فناوری (شركت بهین نانو صنعت آتیه )و   انجمن نانو دانشجویی، و انجمن دانش بنیان و انجمن مهندسی كشاورزی دانشجویی مركز ، برگزار می گردد. کارگاههای آموزشی ارائه عبارتند از:
اشنایی با فناوری نانو
اشنایی با فناوری ن

دومين کارگاه‏های فناوری 24 اذر همزمان با هفته پژوهش امسال (1394)دردانشگاه پيام نور فريمان