خشونت رفتار

خشونت  
خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می‌کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت‌آمیز نام می‌گیرد. رفتار خشونت‌آمیز می‌تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.

خشونت 
خشونت چیست؟  
خشونت یک کلمه عربی است و از ماده ی «خشن» و به معنای تندی دربرابر نرمی و نیز به معنای زبری در برابر صافی و همواری است که در فرهنگ فارسی معین به واژه هایی همچون درشتی، ناهمواری، تندخویی و بی رحمی معنی شده است.  خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می‌کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد.
هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب
به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشون

خشونت چیست؟ 
چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟  
چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟
خشونت نوجوان  رفتارهای مضر است که می تواند در اوایل نوجوانی شروع و تا بزرگسالی ادامه دارد.فرد جوان می تواند یک قربانی، مجرم، و یا شاهد خشونت باشد.اعمال خشونت آمیز می تواند شامل  قلدری,بارزه، از جمله مشت زدن، لگد زدن، سیلی زدن، و یا هدف قرار دادن,استفاده از سلاح هایی مانند اسلحه یا چاقو.
نوجوانان خشونت گرا معمولاٌ قدرت کنترل رفتار خود را ندارند و ، رسوم و اخلاقیات جامعه ای را که در آن زندگی می کنند ، زیر پا

چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟ 
چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟  
چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟

خشونت نوجوان  رفتارهای مضر است که می تواند در اوایل نوجوانی شروع و تا بزرگسالی ادامه دارد.فرد جوان می تواند یک قربانی، مجرم، و یا شاهد خشونت باشد.اعمال خشونت آمیز می تواند شامل  قلدری,بارزه، از جمله مشت زدن، لگد زدن، سیلی زدن، و یا هدف قرار دادن,استفاده از سلاح هایی مانند اسلحه یا چاقو.

چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟ 
تعریف خشونت  
رسانیدن هرنوع ضربه به  دیگران را خشونت گویند. بنا براین خشونت تنها ابراز خشم و غضب بوده بلکه
ساحه وسیع را در برمیگیرد. اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشکیل میدهد. خواه ضررها ی مادی
باشد یا معنوی، جسمی باشد یا روانی و یا به اشکال دیگر صورت گیرد.
خشونت عبارت از برخورد زشت و ناسالم با جانب مقابل است که باعث ایجاد غصه و قهر میگردد.
نوع عمل فردی یا گروهی است که باعث صدمه فزیکی یا روانی گردیده ارزش های دیگران را صدمه میرساند.
خشونت عبارت از رفتا

تعریف خشونت 
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن  
     نویسنده این مقاله معتقد است عدالت و ستم برروى هم معیار بازشناسى خشونت از غیر خشونت است، به این معنى كه هر رفتار، گفتار و عملكردى كه در قلمرو مفهومى ظلم و ستم قرار گیرد، عمل خشونت بار است، چنان كه تمامى آن دسته از گفتارها و رفتارها و باورهایى كه در چار چوب مفهومى عدالت بگنجد، خشونت به حساب نمى‏آید، هر چند كه با شدت عمل، زجر و رنج همراه باشد. از سوى دیگر، تمامى زمینه‏ها و عواملى كه در تعامل و روابط انسانها با خود، دیگران، روابط دولت، ملت

ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن 
مفهوم خشونت  
خشونت، مقوله‏های مختلفی را در بر می‏گیرد كه در تعریف آن باید ملحوظ شوند. معضلی كه در مورد خشونت وجود دارد این است كه اولین بار كه به خشونت نگاه كردند، خشونت‏های جسمانی شدیدی بود كه فرد را به بیمارستان می‏فرستاد. این نگاه از غرب شروع شد؛ حدود سال‏های ۱۹۶۷، ۱۹۶۸ اولین نگاه‏ها به خشونت پدیدار شد و تا الان كه حدود سی سال (سه دهه) كار در مورد خشونت صورت گرفته، انواع و اقسام مختلف آن مشخص شده است.

مفهوم خشونت 
خشونت چیست؟  
  در این مطلب به بیان معنی خشونت می پردازیم.خشونتی که به معنی کردن آن می پردازیم،با خشونت های دیگر مانند خشونت حیوانات درنده متفاوت است.حیوانات درنده با خشونت خود، حیواناتی را که شکار میکنند مورد غضب قرار نمی دهند.این خشونت یکی از جلوه های طبیعت است که به آن نظم می دهد.
ادامه مطلب

خشونت چیست؟ 
تعریف خشونت و انواع آن:  
تعریف خشونت و انواع آن: 
از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که برای خشونت ارایه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است. گلز و استراوس دو پژوهشگری که سال‌ها در زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده‌اند، خشونت را به‌عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار یا رفتاری با قصد و نیت پوشیده اما قابل‌درک جهت واردکردن آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده‌اند. 

تعریف خشونت و انواع آن:  
انواع خشونت:  
1) خشونت مستقیم(خشونت فیزیکی)
2) خشونت غیرمستقیم
 
خشونت مستقیم:
خشونتی است که به صورت اشکار دیده میشود. مانند جنگ، زد وخورد، تهدید، تعذیب، شکنجه، قتل و غیره
خشونت جنسی :
تعریف خشونت جنسی به هرگونه رفتارغیر اجتماعی اطلق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در برمی گیرد
این نوع خشونت ممکن در حیطه زنده گی خصوصی زنا شویی و خانوادگی اتفاق بیفتد
خشونت روانی:
تعریف رفتار خشونت آمیزی است که شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دارمی کند این رفتار به صورت

انواع خشونت: 
خشونت اجتماعی  
کارشناسان در تعریف خشونت اجتماعی می‌گویند؛ خشونتی است که ممکن است از سوی فرد به فرد دیگری مثلاً از سوی پدر به فرزند یا از طرف یک گروه به فرد مثل خشونت باندهای شرور در اخاذی از یک فرد یا از سمت یک گروه در برابر گروه دیگر به طور مثال در منازعات قبیله‌ای روی ‌می‌دهد. این کارشناسان اجتماعی معتقدند پدیده خشونت اجتماعی را نمی توان جدا از خشونت فرهنگی یا اوضاع و احوال اقتصادی یک جامعه در نظر گرفت.
ادامه مطلب

خشونت اجتماعی 
تعریف جامعه عاری از خشونت  
جامعه ی عاری از خشونت به معنای جامعه ای است که در آن جنگ و خونریزی وجود نداشته باشدو همه در صلح و دوستی با یکدیگر زندگی کنند؛ یعنی این که تمام انسان های یک جامعه با یکدیگر تفاهم داشته باشند.
خشونت زمینه ی همه ی دشمنی ها است و باعث ستیز و نابودی می شود. خشونت در واژه به معنی عصبانی بودن و درگیری فکر و افکار است. خشونت مهمترین عامل درگیری میان دو کس است؛ حال این دو کس می توانند آدم ها و یا کشورها باشند. خشونت ها معمولا میان دو فرد رخ می دهد، اما این

تعریف جامعه عاری از خشونت 
خشونت نهادینه  
در جوامع خاورمیانه خشونت به نحو فزاینده ای در حال افزایش است. خشونتی که نه به نحوی گذرا بلکه به صورت نهادینه شده در تمام ساختارها موجود است. خشونت و توحش بخشی از وضع طبیعی بشر است. خشونت راهی برای بقاء انسان است. هدف از ایجاد شهر ها و در پی آن ایجاد تمدن ها کنترل خشونت وضع طبیعی است. اما آیا تمدن خشونت بشر را کنترل کرده است ؟ با قاطعیت می توان گفت : خیر ! خشونت از وضع طبیعی وارد ساختارهای اجتماعی شده است.خشونت بشر در وضع طبیعی بسیار کمتر از خشونتی

خشونت نهادینه  
بررسی روانشناسانه فحاشی و خشونت کلامی  
بررسی روانشناسانه فحاشی و خشونت کلامی

این روز ها فحش دادن به امری عادی تبدیل شده و فقط کافیست کمی پشت چهار راه دیر حرکت کنید تا بیست راننده عصبانی با پرخاشگری کلامی و فحش و بوق شما را مورد عنایت خود قرار دهند. درباره این نوع رفتار که زیرمجموعه خشونت کلامی به شمار می رود با دکتر علی صاحبی، روان شناس و مربی ارشد و عضو هیئت علمی موسسه واقعیت درمانی «ویلیام گلسر»، گفت و گویی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید.

بررسی روانشناسانه فحاشی و خشونت کلامی 
جايگاه خشونت و مدارا در اسلام  
یكی از موضوعات بایسته پژوهش جایگاه خشونت و مدارا در اسلام است. ضرورت این بحث ناشی از آن است كه دشمنان دین، و دین ستیزان، اسلام را دین خشونت و مسلمانان را خشونت گرا معرفی كرده وبه القای دهها شبهه پرداخته‌اند. از سوی دیگر چالش‌ها ونزاع‌های سیاسی، عقیدتی و اجتماعی مسلمانان سبب شده است كه دهها پرسش در جامعه دینی به وجود آید كه برخی از آنها اشاره می‌شود:1-اصولاً خشونت چیست؟2-آیا جهاد واجرای حدود شرعی از مصادیق خشونت است؟3-آیا برای رسیدن به اهدا

جايگاه خشونت و مدارا در اسلام 
پی بردن به خشونت درونی افراد با نگاه کردن به راه رفتن شان  
پی بردن به خشونت درونی افراد با نگاه کردن به راه رفتن شان


خشونت در این روزها به سراغ هر کسی بروید،چرا که آدم ها مکر و حیله شان تمامی ندارد و این باعث خشونت فرد مقابل میشود و خیلی موارد دیگر.حالا ما یک نوع خشونت داریم به نام خشونت درونی،خب بریم سراغ یک سوال:خشونت درونی افراد چطور نمایان میشود؟چطور میتوانیم با نگاه کردن به راه رفتن این فراد به خشونت درونی شان پی ببریم؟

پی بردن به خشونت درونی افراد با نگاه کردن به راه رفتن شان 
خشونت خانگی چیست و چه کسی قربانی آن می‌شود؟توصیه‌هایی برای قربانیان همسرآزاری  
فهیمه حسن‌میری: در كنار خشونت‌های رفتاری و گفتاری كه هر كدام از ما ممكن است در سطح شهر با آنها مواجه شویم، عده‌ای هستند كه حتی در محیط خانه هم از این پرخاشگری‌ها در امان نیستند و در اصطلاح دچار «خشونت خانگی» محسوب می‌شوند. اگرچه بخش زیادی از این خشونت‌های خانگی پنهان می‌مانند، اما ممكن است تنش‌های روحی، كبودی‌ها و زخم‌ها بالاخره پرده از این اتفاق بردارند.
 

خشونت خانگی چیست و چه کسی قربانی آن می‌شود؟توصیه‌هایی برای قربانیان همسرآزاری 
 
برخورد درست با رفتارهای خشن
رفتارهای خشن و برخوردهای خشونت امیز با همسر و همکاران این روزها یکی از پایه های ثابت مشکلات رفتاری و اجتماعی است که بایستی با راه و روشی درست با آن رفتار و مقابله کرد. حتما شما هم بارها شاهد دعوای رانندگان بر سر مسافر در خیابان ها بوده اید و یا شنیده اید که زنان و یا دختران به دلیل رفتار خشونت امیز مردان راهی بیمارستان شده اند.
از نزاع های آشکار تا کارمند ساده ای که از ترس آبروی فردی و خانوادگی و رفتار خشک و خشن مدی

 
تعریف خشونت  
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به كار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای كه از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده كه خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر كودك باشد،

تعریف خشونت 
تعریف مدارا  
مدارا نیز مصدر عربی است. اصل آن مدارات است از باب مفاعله. در فارسی حرف
«ه» را انداخته‌اند و «مدارا» استعمال می‌شود. مدارا به معنای نرمی و
ملاطفت کردن با کسی و یا به نرمی و حسن خلق با کسی رفتار کردن است. (ر. ک
فرهنگ عمید ، ج 2 ، ص 1779).
احسان و نرمی اثر محبت است و خشونت و سختگیری اثر بغض است؛ و لذا نقطه‌ی
مقابل محبت، بغض است و نقطه مقابل خشونت، نرمی است. (ر. ک مطهری ، مرتضی -
تعلیم و تربیت در اسلام ، ص 352).

تعریف مدارا 
خشونت چیست؟  
خشونت چیست؟
اجتماع > اجتماعی - اگر این فرضیه را بپذیریم که خشونت در ذات انسان است و این دیدگاه را نیز قبول کنیم که تغییر ذات اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشوار و نیازمند زمان است، آن‌وقت باید در جست‌وجوی راه‌هایی باشیم که بتواند این ذات خشونت‌گرا را کنترل کند.
در جوامع مدنی، جرایم و تنبیهات قانونی، تمهیداتی هستند که برای کنترل رفتار خشونت‌آمیز انسان به‌کار گرفته می‌شوند.
صلح‌گرایی ذاتی انسان سوی دیگر این طیف است. اگر این فرضیه را بپذ

خشونت چیست؟ 
راه حل های مقابله با خشونت در دنیای مجازی  
راه حل های مقابله با خشونت در دنیای مجازی
 
خشونت های مختلف سایبری برای همه ممکن است رخ دهد چگونه می توانیم فرزندمان را از این مزاحمت ها در امان نگه داریم و آموزش های مهم در این زمینه چگونه اند راه و روش های مقابله با اینگونه خشونت ها و مزاحمت ها و آزار و اذیت های مجازی چگونه است.

راه حل های مقابله با خشونت در دنیای مجازی 
• چرا باید خشونت را در قاب تلویزیون منع کرد؟  
خشونت ممنوع!
شاید هیچ تکنولوژی نوین ارتباطی به اندازه تلویزیون قابلیت و خاصیت الگوسازی نداشته باشد و همچون یک مرجع رفتارسازی عمل نکند. به همین دلیل علاوه بر متخصصان علوم ارتباطات، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان نیز به این موضوع ورود کرده و درباره مضرات استفاده نامناسب از تلویزیون سخن می‌گویند. قتل، جنایات و اتفاقات بسیاری در کشورهای مختلف دنیا به واسطه تاثیرپذیری از خشونت رسانه‌ای رخ داده است. چقدر والدین یا اولیای مدارس از تاثیر مخرب خش

• چرا باید خشونت را در قاب تلویزیون منع کرد؟ 
چرا باید خشونت را در قاب تلویزیون منع کرد؟  
خشونت ممنوع!
شاید هیچ تکنولوژی نوین ارتباطی به اندازه تلویزیون قابلیت و خاصیت الگوسازی نداشته باشد و همچون یک مرجع رفتارسازی عمل نکند. به همین دلیل علاوه بر متخصصان علوم ارتباطات، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان نیز به این موضوع ورود کرده و درباره مضرات استفاده نامناسب از تلویزیون سخن می‌گویند. قتل، جنایات و اتفاقات بسیاری در کشورهای مختلف دنیا به واسطه تاثیرپذیری از خشونت رسانه‌ای رخ داده است. چقدر والدین یا اولیای مدارس از تاثیر مخرب خش

چرا باید خشونت را در قاب تلویزیون منع کرد؟ 
خشونت از چه کسانی سر می زند؟  
وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزایش می یابد و وقتی این خشونت در شکل های مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک باید دلایل بروز آن را در لایه های بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد.... خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش دارند. عصبانیت، تهدید، تخریب شخصیت و تهاجم به آنچه که در جامعه طبیعی تلقی می شود، اشکال متفاوت خشونت است که گاه می تواند جسم و روان فرد را تحت تاثیر

خشونت از چه کسانی سر می زند؟ 
خشونت خانوادگی منشا خشونت اجتماعی  
کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: اگر صفحات حوادث روزنامه ها را مرور کنید به وفور خبرهایی را مشاهده میکنید که جنایتهایی بر اثر خشونت بی مورد و یا عصبانیت آنی اتفاق افتادهاست. و به واقع باید اظهارداشت که خشونت جزو لاینفک جنایت است بنابراین پیشگیری از خشونت در خانواده و جامعه یک مساله مهم و حایز اهمیت محسوب می شود.

خشونت خانوادگی منشا خشونت اجتماعی 
مهار خشم و خشونت و رفتارهای خشونت آمیز  
مهار خشم و خشونت و رفتارهای خشونت آمیز

 خشم را با چه رفتارهایی می توانیم کنترل کنیم رفتارهای خشونت آمیز چگونه مهار می شوند تزفندها و توصیه های موثر در این رابطه چگونه اند بهتر است از افراد عصبی و خشن دوری کنید و تا جایی که می توانید بر خود و اطرافیان سخت نگیرید و لبخند را فراموش نکنید

مهار خشم و خشونت و رفتارهای خشونت آمیز 
خطر خشونت در نوجوانان  
خطر خشونت در نوجوانان
معرفی مختصر کتاب های سنجش و مهار خطر خشونت در نوجوانان و مقدمه ای بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی.
 
 
«سنجش و مهار خطر خشونت در نوجوانان»
اثر مشترك «رندی بورام» و «دیوید ورهاگن» / ترجمه عطاالله محمدی/ انتشارات ارجمند/ در 288 صفحه و به بهای هفت هزار و 900 تومان و با شمارگان 1100 نسخه
نویسندگان این کتاب علاوه بر این‌که به معرفی علمی ابزارها پرداخته‌اند، چگونگی مصاحبه‌ گرفتن و نوشتن گزارش‌ها برای ارسال به دادگاه را نیز برای رو

خطر خشونت در نوجوانان 
بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی  
بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی درموردفریاد و خروش علیه آمریکا، یک عمل خشونت آمیز نیست:
چرا باید در داخل کشور انقلابی و ایران اسلامی، کسی تصور کند که فریاد و خروش علیه آمریکا، یک عمل خشونت امیز و ماجراجویانه است؟! این، تبلیغ آن هاست، ماجراجویی را آن دزدی می کند که وارد حریم خانه ی شما می شود؛ نه شما که او را از خانه بیرون می کنید یا علیه او شکوه می کنید یا سر او داد می کشید یا مظلومیت خودتان را این جا و آن جا نقل می کنید.
خشونت را آن کسی می کند که

بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی 
تعریف خشونت !  
خشونت چیست؟خشونت یک کلمه عربی است که در لغت خشن شدن را گویند.
 
تعریف خشونت 
رساندن هر نوع ضرر به دیگران را خشونت گویند . بنابر این خشونت نه تنها ابزار خشم و غضب بوده بلکه ساحه وسیع را در بر میگیرد. اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشکیل میدهد . خواه ضررهای مادی باشد یا معنوی جسمی باشد یا روانی یا به اشکال دیگر صورت گیرد.
خشونت عبارت از برخورد زشت و ناسالم و با جانب مقابل است که باعث ایجاد غصه و قهر میگردد.
خشونت نوع عمل فردی یا گروهی است که با

تعریف خشونت ! 
مشاهده خشم و خشونت در میان مردم  
مشاهده خشم و خشونت در میان مردم

 
خشم و خشونت یکی از رفتارهایی است که به وفور در میان مردم جامعه ما دیده می شود متاسفانه در رده های کشورهای قرار داریم که با رفتارهای خشمگینانه باهم برخورد میکنند اختلال دوقطبی یکی از مهمترین عوامل بروز رفتارهای پرخاشگرانه است.

مشاهده خشم و خشونت در میان مردم 
خشونت  
 
پرسش مهر   95رئیس جمهور 
هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان،دانشجومعلمان وفرهنگیان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟.
چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی.
و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟.

خشونت 
از دیدگاه یک جامعه شناس، منشا رفتارهای خشونت آمیز در افراد چیست؟  
یک جامعه شناس با تحلیل علل رفتارهای خشونت آمیز، توجه به کاهش خشونت در جامعه را ضامن ارتقای امنیت در جوامع دانست.مرجان
انصاری، در خصوص وجود رفتارهای خشونت آمیز به عنوان عوامل مهم برای از
میان بردن امنیت و آسایش در جامعه اظهار کرد: وجود رفتارهای خشونت آمیز در
افراد، موضوعی شخصی نیست که به دیگر آحاد جامعه ارتباطی نداشته باشد چرا که
قربانیان رفتارهای خشونت آمیز گاهی افراد بی گناه و اطرافیان هستند.هیچ
یک از افراد جامعه نمی‌توانند در قبال رف

از دیدگاه یک جامعه شناس، منشا رفتارهای خشونت آمیز در افراد چیست؟ 
خشونت خانگی  
خشونت خانگی واقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است، در جهانی که محیط خانه می باید پناهگاهی باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند و خستگی ها و رنج های ناشی از دشواری های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متاسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می شود. خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه ی خاصی نیست، بلکه اکنون همه ی کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آ

خشونت خانگی 
2 اکتبر؛ روز جهانی بدون خشونت  
2 اکتبر؛ روز جهانی بدون خشونت

مهاتما گاندی ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد
 
11 مهر (2 اکتبر)؛ روز جهانی بدون خشونت
مهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. او در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می‌کرد. فلسفهٔ بی‌خشونتی گاندی روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیر گذارده

2 اکتبر؛ روز جهانی بدون خشونت 
"جایی میان بزرگ شدن ومدارا کردن"  
زندگــــی ، قبل از هر چیز زندگی ست .
گُل می خواهد ، احساس می خواهد ، موسیقی می خواهد ، زیبایی می خواهد .
زندگی اگر حتی یکسره جنگیدن هم باشد ، خستگی در کردن می خواهد ...
عطر شمعدانیها را بوییدن می خواهد .
خشونت هست ، قبول ؛ اما خشونت ، اصل که نیست ، زایده است ،
مرض است .
ما باید به اصلمان برگردیم .
زخـــم را _که مظهر خشونت است _ با زخم نمی بندند . با نوار نرم و پنبه پاک می بندند .
با محبت ، با عشق...
مهربان بودن مهمترین بخـش انسـان بودن است .
*** : هر تکه از دل

"جایی میان بزرگ شدن ومدارا کردن" 
دانلود Bladebound 0.33 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید + مود + دیتا  
 
Bladebound – تیغه شمشیر بازی محبوب و هیجان انگیز در سبک بازی های اکشن و نقش آفریتی از استودیوی Artifex Mundi sp. z o.o برای اندروید است که با دارا بودن سیستم فوق العاده مبارزه تجربه یکی از بهترین بازی های RPG را برایتان به ارمغان می آورد. در این بازی انواع شخصیت ها و شمشیرزن هایی ماهر با قدرت های منحصر به فرد در اختیار شما قرار دارند که می توانید ان ها را به نبرد با شیاطین دعوت کنید! داستان این بازی به صورت روبرو توسط سازنده بیان شده است: “وقتی که اخر

دانلود Bladebound 0.33 – بازی نقش آفرینی تیغه شمشیر اندروید + مود + دیتا