ققنوس را مانم

ققنوس را مانم  
بسم الله
السلام علیک یا وجه الله
فروزم گر دلم سوزد که من فانوس را مانم
برآرم سر من از خاکسترم، ققنوس را مانم
کسى را کاو مرا خواهد بگو باید جگر آرد
که جور هند مى باید کشد، طاووس را مانم
سخن در من نهان است و تو بینى انعکاسش را
چه داند کس ز اسرار دلم، ناقوس را مانم
توانى گر برى نام مرا بر لب مرا دارى
در این زیبا کرامت، دلبر خود، بوس را مانم
ولیکن حفظ کن لب هاى خود را از من اى غافل
که در میخانه جامِ لب پرِ جاسوس را مانم
بسوزى گر مرا در بر بگیرى، شعله ى

ققنوس را مانم 
ققنوس چت | چتروم ققنوس | وبسایت قفنوس چت  
ققنوس چت.وبلاگ ققنوس چت.چت ققنوس.سایت ققنوس.جامعه مجازی ققنوس چت.ققنوس چت | چتروم ققنوس | وبسایت قفنوس چتسایت ققنوس چت.کاربران ققنوس چت.لیست ققنوس چت.سیستم امتیازات ققنوس چت.سیستم نظرسنجی ققنوس چت.سایت پیام مدیریت ققنوس  چت.انجمن ققنوس چت

ققنوس چت | چتروم ققنوس | وبسایت قفنوس چت 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
چت روم فارسی ققنوس  
چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی ققنوس,چت روم های
فارسی ققنوس,سایت چت روم فارسی ققنوس,عضویت در چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام
چت روم فارسی ققنوس,ورود به چت روم فارسی ققنوس,ثبت نام در چت روم فارسی
ققنوس,چتروم فارسی ققنوس چت,چت روم فارسی ققنوس چت

چت روم فارسی ققنوس 
هس چت,هس تو چت,هم حس چت,چت روم هم حس چت  
,چت روم,چت روم فارسی,چت روم باران,چت روم ققنوس,چت روم شلوغ,چت روم یاهو,چت روم ناز,چت روم تهران,چت روم ایرانی,چت روم تصویری,چت روم فارسی شلوغ,چت روم فارسی الکسا,چت روم فارسی بچت,چت روم فارسی تهران,چت روم فارسی باران,چت روم فارسی بدون ثبت نام,چت روم فارسی رایگان,چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی اصفهان,چت روم باران گپ,چت روم باران بزرگ,چت روم باران ناز,چت روم باران اصلی,چت روم باران عشق,چت روم بارانی,چت روم بارانک,چت روم باران فارسی,چت روم باران پاتو

هس چت,هس تو چت,هم حس چت,چت روم هم حس چت 
چت هشتاد،پایان چت،دیانا چت،حس تو چت  
,چت روم,چت روم فارسی,چت روم باران,چت روم ققنوس,چت روم شلوغ,چت روم یاهو,چت روم ناز,چت روم تهران,چت روم ایرانی,چت روم تصویری,چت روم فارسی شلوغ,چت روم فارسی الکسا,چت روم فارسی بچت,چت روم فارسی تهران,چت روم فارسی باران,چت روم فارسی بدون ثبت نام,چت روم فارسی رایگان,چت روم فارسی ققنوس,چت روم فارسی اصفهان,چت روم فارسی آزاد,چت روم باران گپ,چت روم باران بزرگ,چت روم باران ناز,چت روم باران اصلی,چت روم باران عشق,چت روم بارانی,چت روم بارانک,چت روم باران فارسی,

چت هشتاد،پایان چت،دیانا چت،حس تو چت 
چت | چتروم | چت کردن | چت روم سایت  
چت روم فارسی,چت روم فارسی شلوغ,چت روم فارسی الکسا,چت روم فارسی بچت,چت روم فارسی تهران,چت روم فارسی اصفهان,چت روم فارسی آزاد,چت روم فارسی رایگان بدون عضویت,چت روم فارسی مهسان,چت روم فارسی مشهد,چت روم ققنوس,چت روم ققنوس اصلی,چت روم ققنوس باران,چت روم ققنوس مختلط,چت روم ققنوس ثبت نام,چت روم ققنوسی,چت روم ققنوسی ها,چت روم ققنوس برای موبایل,چت روم ققنوس سیاه,چت روم ققنوس فیس بوک,چت روم باران,چت روم باران گپ,چت روم باران ناز,چت روم باران اصلی,چت روم ب

چت | چتروم | چت کردن | چت روم سایت 
چت شلوغ  
چت شلوغ ، چت آنلاین ، چت شاد ،چت رامسر ، چت اردبیل،چت شهرکرد،چت سوق، چتروم شلوغ،چت ،آنلاین چت،فروش چت روم ،شبکه اجتماعی،پاتوق دوستان،چت ناز،عسل چت ،ققنوس چت،چت ققنوس،شاد چت،بهترین چت روم،بهترین چت روم ایران،سفارش تبلیغات چت روم،
چت | چت میهن | میهن چت |چت روم
ستاره چت|چت روم|چت
بیتوته چت | چت روم | عسل ناز | بهترین چت روم فارسی
چت روم | تیکا چت | ناز چت | چت روم عسل فارسی | ققنوس
شماچت|چت|چت روم شلوغ فارسی|ققنوس چت
چت روم تهران پاتوق | چتروم تهران


چت شلوغ 
چت  
آنلاین چت،مرام چت،ناقلا چت، چت ساری،چت ،چت روم ققنوس ، ققنوس چت ،مهر چت ،ناز چت،عسل ناز چت،میهن چت،چت روم ،تیکا چت ، ناز چت،چت روم عسل فارسی،ققنوس،ستاره چت،معروف چت، چت روم معروف چت،کوین چت،رد چت،چت یاهو،یاهو چت،چت روم فارسی ،چتروم فارسی،فارسی چت،ایرنا چت،شیک چت،چت روم ملکان،چتروم قزوینی ها ،چتروم رشت،چت روم رشت ، چت روم بندانزلی،چت روم شمال،چت روم اسلام آباد ،چت روم ری،چت روم کرج،چتروم شلوغ، چت روم شلوغ ،باران چت،چت باران ،زن چت،چت ز

چت 
موسیقی ارزشی ققنوس  
آهنگ بسیار زیبا و ارزشی ققنوس...
با صدای دلنشین دوست عزیزم و هنرمند متعهد کشور سجاد شاکری
که این قطعه ی زیبا رو برای پدر شهیدش و همه ی پدران آسمانی سروده
گوش کنید و لذت ببرید و این اثر ارزشمند رو تا میتونید به اشتراک بذارید.
یا علی مدد...
دانلود آهنگ ققنوس با صدای سجاد شاکری

موسیقی ارزشی ققنوس 
به چه مانم  
به چه مانم

اینهمه آشفته جانم، اینهمه پژمرده روح و روانم، من به چه مانم ؟ به چه
مانم؟رازها در دل نهفته، تن و جانم سوخته، راهکاری برآن نمانده، من به چه مانم ؟
به چه مانم؟ اعتماد به نفس از من رمیده، انگیزه ای بر من نمانده ، خانه و کاشانه
ام از بین رفته ، من به چه مانم؟ به چه مانم؟گامی به جلو ندارم ، معنای موفقیت را
فراموش کرده ام، با فشار روحی و روانی، من مرده ام، نا امیدم ، در دفتر زندگانیم
حدیث عشق را از یاد برده ام ، گویا که به دنیا نیآمده من مرد

به چه مانم 
دل نوشته  
زندگی ام این روزها بی غم و شادی می گذرد.
باور می کنی؟گریه نمی کنم...
از بودن لذت می برم، انتظار نمی کشم، به پایان نمی رسانم، به پایان نمی اندیشم....
خوب می دانم نمی مانم، پس کتاب هایم را نمی چینم، خاک جلدشان را نمی گیرم، یادداشت جدید نمی نویسم و بین انبوه کاغذهای روی دیوار دنبال جای خالی نمی گردم...
خوب می دانم، نمی مانم....
خوب می دانم زمان به نفع من نیست..باید عجله کنم،

دل نوشته 
چت دیانا-چت روم  
چت فارسی، ایرانی چت، چت ایرانی، فارسی چت، چت شلوغ، شلوغ چت، زندگی چت، عشق چت، چت عشق، لاو چت، پایان چت، انا چت، ققنوس چت، چت ققنوس، باران چت، چت باران،طلا چت، تهران چت، شیراز چت، حس چت، دیانا چت، مهدیه چت، هشتاد چت، تاج چت، چت تاج، راز چت، اصفهان چت، دخی چت، تک چت، لوس چت، بهترین چت روم فارسیشیراز چت,روم تاج,درجه چت,مدال چت,هدر چت,پس زمینه چت,تاج مدیر چت,انا چت,آنا چت,بارانی چت,قانون چت,فیلتر چت,دوست یابی چت,یاهو چت,الکسا چت,مردم

چت دیانا-چت روم 
چت هشتاد-چت روم  
 چت فارسی، ایرانی چت، چت ایرانی، فارسی چت، چت شلوغ، شلوغ چت، زندگی چت، عشق چت، چت عشق، لاو چت، پایان چت، انا چت، ققنوس چت، چت ققنوس، باران چت، چت باران،طلا چت، تهران چت، شیراز چت، حس چت، دیانا چت، مهدیه چت، هشتاد چت، تاج چت، چت تاج، راز چت، اصفهان چت، دخی چت، تک چت، لوس چت، بهترین چت روم فارسیشیراز چت,روم تاج,درجه چت,مدال چت,هدر چت,پس زمینه چت,تاج مدیر چت,انا چت,آنا چت,بارانی چت,قانون چت,فیلتر چت,دوست یابی چت,یاهو چت,الکسا چت,مرد

چت هشتاد-چت روم 
الا علی الدنیا بعدک العفا، یا عشق...  
چیزی ندارم از تو بگویم و عشقم به تو، در واژه‌ها و شعرهای هیچکس نبود. قید زبان الکنم را هم که زدم... من می‌مانم و تو. من می‌مانم و دل. دلم و تو. غلط بکنم بعد از این اراده کنم عشقت را توی واژه‌ها بریزم. دیگران بمانند و کلمه‌هاشان، دلم بماند و تو.
الا علی الدنیا بعدک العفا، یا عشق...

الا علی الدنیا بعدک العفا، یا عشق... 
که او مثل ققنوس از دل شعله ها جان بگیرد  
درباره ی ققنوس، این موجود افسانه ای گفته می شود که وی مرغی نادر و تنهاست و جفتی و زایشی ندارد، اما هر هزار سال یکبار بر توده ای بزرگ از هیزم بال می گشاید و آواز می خواند و چون از آواز خویش به وجد و اشتیاق آمد به منقار خویش آتشی می افروزد و در آن می سوزد و از خاکستر آن ققنوسی دیگر متولد می شود.
 شعله ها زبانه کشید و چنان است که گویی همانند ققنوس از خاکسترم سیندختی دیگر متولد میشود. سیندختی که در شکوه این تولد دوباره پر از هراس بلندیه شعله های آتش ب

که او مثل ققنوس از دل شعله ها جان بگیرد 
پیشرفت برج ققنوس سمنان  
پیشرفت برج ققنوس سمنان
 
 
این برج در زمینی به مساحت ۷۲۰۰ متر و با زیربنای فعلی ۴۵۰۰۰ مترمربع در ۱۸ طبقه به ارتفاع ۱۱۰ متر درحال ساخت می باشد که طرح توسعه آن تا مساحت ۶۵۰۰۰ متر مربع در حال بررسی ست.هم اکنون بهره برداری از بخشهای مختلف برج ققنوس آغاز گردیده که شامل مجتمع تجاری بالغ بر۱۳۰ باب واحد تجاری، فروشگاه خانه و کاشانه، فست فود لوکس و مدرن ققنوس در طبقه سوم و هایپر مارکت در طبقه منفی یک، می باشد.عملیات بتن ریزی و اسکلت بتنی هتل و باقی امک

پیشرفت برج ققنوس سمنان 
ادامه می دهم...  
دست نخواهم کشید از آنچه بخاطرش راه را  برگشتم...
دیگر راه قبلی مال من نیست...
دست نخواهم کشید از آنچه که دوباره زندگی را به من یاد آوری کرد...
من وفادار می مانم ... به خودم... به رویایم... به اشک چشمان و التماس مادرم و خستگی های پدرم و اسکناس هایی که میدانم چقدر به سختی آمده...
وفادار می مانم به دنیایم و به خدایم... وآنها که منتظر موفق شدن منند تا جرات کنند و ریسک را بپذیرند ،من فقط خودم را نمیسازم خیلی ها با ساختن من ساخته می شوند و خوشحال وخیلی ها بر مو

ادامه می دهم... 
حسین پناهی  
حسین پناهی چه زیبا گفت:
 ﻭﻗﺘ ﺑﻤﺮﻡ ﻫ ﺍﺗﻔﺎﻗ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!
ﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓ ﺯﺩﻩ ﻣﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺧﺎﺑﺎﻧ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﻮﺩ...!
ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻢ ﺧﻄ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﻮﺩ ...!
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻤ ﺳﺪﺗﺮ ﻣﺸﻮﺩ...!!!
ﻭ ﺪﺭﻡ ﻤ ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!
ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺎﺭ ...!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺴﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺒﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺸﻮﺩ ...!
ﺭﺍﺳﺘ ،

حسین پناهی 
چقدر فوری شد...  
مرد بلند قامتم در خواب است که به سراغش می روم، نمیدانم چطور باید به او بگویممی نشینم کنارش، هنوز در خواب است؛ آرام صدایش میکنم که بلافاصله چشمهایش را باز میکند و نگاهم میکند. فوری می گویم استفاده کردم و او فوری می گوید نبود؟و من فوری میگویم بود....چشمهایش از ذوق می درخشد و مرا در آغوش می گیرد و می فشاردو من مات می مانم و بی حرکت می مانممی خندد، می رقصد از ذوق ؛ ولی من تنها خیره و مات  نگاهش می کنمخوشحالی اش را نمی توانم بفهممو نمی دانم چرا من چون

چقدر فوری شد... 
نو - زاد - ققنوس  
  چقدر دوست دارم ادمهایی را که مانند جرقه ای،  در خرمن ذهنت اتش به پا می کنند .
ادمهایی که می سوزانند ققنوس خیالهای  پیرت را،
و نو  زاد به جامانده  را  با کرمهای همیشه تازه اندیشه هایشان تغذیه می کنند
بسیار دوست می دارم این اتش افروزها را ...

نو - زاد - ققنوس 
فرزند روح الله  
فرزند روح الله
دیوار ها را هم به نامت می کنم جانمبا اینکه من مسئول نام کوی و میدانمیک بار نام یک خیابان شد قره باغییک بار هم یک نام دیگر که نمیدانممیدان و کوچه سینما نام خیابان رابا نام همت فاخری فرمانده می خوانمیک گل دو گل گل ها همه یک نامایثار را بنگر من اینجا مات، حیرانمیک باغ صد گل داده بستانی درختش رادر هر دو حالت باغبان جان داده می دانمروزی پیام آمد شهید آورده اند و منبا دغدغه درگیر این ابیات می مانمهر سال از غرب و جنوب و هور، از مردابگل

فرزند روح الله 
یادداشت مدیر کافه  
 
  مانند خوره به جانم افتاده است و تمام روحم را مانند سوهان تراش داده است هر روز مرا فرسوده می کند؛تمام احساسم در هم پیچیده شده مانند کلاف سردر گم!می آید و نمی ماند...می آید و محو می شود!آنوقت من می مانم و نماندن...من می مانم و جای خالی!ترس امانم نمی دهد به فکر کردن!من تمام او را می خواهم و او خودش را پنهان می کند!خوره عجیبی به جانم چنگ انداخته است آرام نمی شوم؛آرام نیستم؛هست و نیست!آستان تحمل من برای این همه سردرگمی خیلی کم است؛سردرگمی ام کلمات

یادداشت مدیر کافه 
چت روم  
About 613,000 results (0.40 seconds) 
Search Results
برف چت | چت برف
www.chatbarf.com/

Translate this page
چت,چتروم,چت روم شلوغ برف چت فارسی از چتروم های قدیمی بوده و به تازگی توانسته نتایج خوبی در گوگل بدست اورد,چتروم فارسی,چت روم,چتروم شلوغ,عسل چت نازچت.

چت روم شلوغ چتروم تالار چت
www.talarchat.org/

Translate this page
چت روم,چت,چتروم,چت روم فارسی,چت روم شلوغ,اتاق گفتگو,چتروم فارسی,چت دوستیابی,چتروم همسریابی,ققنوس چت,الکسا چت,باران چت,عسل چت,میهن چت, مهسان چت,ناز ...

چت روم فارسی عسل چت
asal-chat.com/

Transl

چت روم 
چت  
چت ،دوستیابی،همسریابی،سایت چت،چت آنلاین ،چت تصویری،چت صوتی،چت تبریز،چت تهران،چت شیراز، چتروم باران،چت اهواز،چتروم جنوبی ها،چت روم گرگان،بهترین چت روم،ساخت چت روم رایگان،بهترین چت روم،زیباترین چتروم ها،فروش چتروم،هاست رایگان،خرید و فروش چتروم،ساخت چتروم رایگان روی هاست رایگان،دامنه رایگان،همسریابی آنلاین،چتروم اورداپ،اورداپ،گرگان چت،تهران چت،شیراز چت،عسل چت،چت عسل،همسریابی اینترنتی،دوست یابی اینترنتی،دوست یابی،سایت دوست ی

چت 
دلشوره  
هر سال نزدیک عید بی قرار می شوم می مانم بین ماندن و رفتن....
می مانم بین نو شدن و کهنه ها را قاب گرفتن...
چقدر دلم عشق می خواهد چقدر دلم خنده های از ته دل می خواهد
یکبار نمی دانم کجا ولی جایی خواندم اگر دیدی زنی موهایش را کوتاه کرده بدان داستانی در قلبش تمام شده و من موهای بلندم را کوتاه کوتاه کردم حالا منم و مویی که دیگر روی شانه ام نمی ریزد...
شبیه یک ماشین برنامه ریزی شده از قبل دارم روزهایم را شب می کنم...
کار کار خانه تمیزکاری شام مرتب کردن خانه و

دلشوره 
مــن منـتظـرت مــی مانم  
منتظرت می مانم
مـنـتظر آن روزی که تــو بـیایی
مـیدانـم کـه کـار هاری من باعــث غـیبـتت شده
مـولای من
مـن را بـه خاطـر کـارهایم ببـخش
ببخـش که نـتوانسـتم آن طــور کـه بـاید باشم رفـتار نکردم
ببخـش که باعث شدم زیر چـشمانت کبود شود
ببخش که باعث شدم چـشمانت تار ببینه
امامه من
یـاری ام کن کـه باعث عذابت نشوم
 

مــن منـتظـرت مــی مانم 
دانلود سریال کره ای جاسوس میونگ وول Spy Myung Wol 2011  
دانلود سریال کره ای جاسوس میونگ وول  Spy Myung Wol 2011
با زیرنویس فارسی
 
 
مشخصات:
عنوان : جاسوس میونگ وول
عنوان خارجی:스파이 명월 – Spy Myung Wol –
Myung Wol the Spy – Beautiful Spy
ژانر : عاشقانه – کمدی
تعداد قسمت ها : ۱۸
شبکه ی پخش : KBS2
تاریخ پخش : ۲۰۱۱
 ஐஇ سینمای کره دابل اس 501$$ ஐஇ

دانلود سریال کره ای جاسوس میونگ وول Spy Myung Wol 2011