پرچم علمدار عباس

 
Elmira:
حتما بخونید واقعا قشنگه
وقتی پرچم حضرت عباس(ع) و همراه اسرا آوردن تو قصر یزید
یزید پرچمو از دور دید به احترام پرچم پاشد ، وزیر پرسید یا امیر چرا تا پرچم علمدار حسین (ع) دیدید پا شدید ؟؟؟؟؟ پرسید علمدار حسین (ع) چه كسی بود? جواب دادن: عباس(ع) برادر حسین(ع) ابن علی(ع)
یزیدگفت : این پرچم و نگاه کن ...
تمام چوبه پرچم تیر و ضربه شمشیر خورده...
وفقط جای قبضه ی دست علمدار سالم هست،
این علمدار تا لحظه ایی که جوون تو بدنش بوده تا رمقه آخر وفادار بوده و پرچم

 
آقام ابالفضل العباس (ع)  
صلی الله علیک یا مولای یا ابوالفضل العباس (ع)
وقتی پرچم حضرت عباس(ع) و همراه اسرا آوردن تو قصر یزیدیزید پرچمو از دور دید به احترام پرچم پاشد ، وزیر پرسید یا امیر چرا تا پرچم علمدار حسین (ع) دیدید پا شدید ؟؟؟؟؟
پرسید علمدار حسین (ع) چه كسی بود? جواب دادن: عباس(ع) برادر حسین(ع) ابن علی(ع)یزیدگفت : این پرچم و نگاه کن ...تمام چوبه پرچم تیر و ضربه شمشیر خورده...وفقط جای قبضه ی دست علمدار سالم هست،این علمدار تا لحظه ایی که جوون تو بدنش بوده تا رمقه آخر وفادا

آقام ابالفضل العباس (ع) 
علمدار 18  
وقتی پرچم حضرت عباس(ع) و همراه اسرا آوردن تو قصر یزید ، 
یزید پرچمو از دور دید به احترام پرچم پاشد ، وزیر پرسید یا امیر چرا تا پرچم علمدار حسین (ع) دیدید پا شدید ؟؟؟؟؟ پرسید علمدار حسین (ع) چه کسی بود? جواب دادن: عباس(ع) برادر حسین(ع) ابن علی(ع)
یزیدگفت : این پرچم و نگاه کن ...
تمام چوبه پرچم تیر و ضربه شمشیر خورده...
وفقط جای قبضه ی دست علمدار سالم هست،
این علمدار تا لحظه ایی که جوون تو بدنش بوده تا رمقه آخر وفادار بوده و پرچم را زمین ننداخته ...
به راستی

علمدار 18 
نوحه،مداحى  
ای اهل حرم میر علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

ای هم‌سفـران مـاه بنـی هاشمیان کو؟

آرام دل و دیده و آرامش جان کو؟

آیینه‌ی عشق از پی دیدار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

دل‌هـای پریشـان شـده شیرازه ندارد

گنجـایش انـدوه و غـمِ تازه ندارد

دل خون شد و مجنون شد و دلدار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

آن گل که چمن عاشق بوسیدن او بود

آن ماه که ما را هوس دیدن او بود

صد بار به ما س

نوحه،مداحى 
پرچم حضرت عباس (ع)  
وقتی پرچم حضرت عباس(ع) و همراه اسرا آوردن تو قصر یزید ، یزید پرچمو از دور دید به احترام پرچم پاشد ،  وزیر پرسید یا امیر چرا تا پرچم علمدار حسین (ع) دیدید پا شدید ؟؟؟؟؟یزید جواب داد ای نفهم این پرچم و نگاه کن تیکه تیکه شده همه جاش ولی فقط جای دست عباس(ع) سالمهاین علمدار تا لحظه ایی که جوون تو بدنش بوده تا رمقه آخر به برادرش
وفادار بوده ...قربون برادری برم که  امان نامه رو ندید رد کرد، پشت کرد به حکومت کردن  ،شب آخر وقتی همه اومدن از بین دو انگشت اما

پرچم حضرت عباس (ع) 
پرچم حضرت عباس (ع)  
وقتی پرچم حضرت عباس(ع) و همراه اسرا آوردن تو قصر یزید ، یزید پرچمو از دور دید به احترام پرچم پاشد ،  وزیر پرسید یا امیر چرا تا پرچم علمدار حسین (ع) دیدید پا شدید ؟؟؟؟؟یزید جواب داد ای نفهم این پرچم و نگاه کن تیکه تیکه شده همه جاش ولی فقط جای دست عباس(ع) سالمهاین علمدار تا لحظه ایی که جوون تو بدنش بوده تا رمقه آخر به برادرش
وفادار بوده ...قربون برادری برم که  امان نامه رو ندید رد کرد، پشت کرد به حکومت کردن  ،شب آخر وقتی همه اومدن از بین دو انگشت اما

پرچم حضرت عباس (ع) 
عباس (ع)  
عباس چنان برافراخته علم.                         گویی بوده ناخدای جهان از عدم                           تو نیا دنبال آب نهر  علقم خو آمده به دور حرم     همه آفاق دورت بگردن ای مرکز سخا وکرم     تو بسان سروی وآن ها بسان تبر                 دزدان روشنی هستند در قتلگاه بدنبال قمر                    عباس از فرط گناهانم کور و کرم             دین را فروخته ام به مشتی سکه و درم                  بیابان کربلا  به خاطر تو شد خیابان بهشت    همه آفاق مدیون تو اند ای نیک سرشت

عباس (ع) 
عباس  
عباس نامی  است پرشور.    عباس راهی است پر نور.         عباس میدانیدکیست.عباس را بشناسی میفهمی رنگ شهادت چیست. عباس در هردوعالم بی هم نورد.                 عباس هست همان مرد نورد. ای دنیا ما را از تو چه باک.      چونعلمدارمان هست عباس پاک

عباس 
قرص ماه خونی (رضا صادقی)  
یه ترانه‌ی زیبا در مورد حضرت عباس (ع)


اگه لبهای تو تشنست دل تو شبیه دریاست --- تو چیکار کردی که آبم شده مدیون تو عباسواسه ی کشتی عالم شده ناخدا ابوالفضل --- دل دریا خون انگار یکی گفته یا ابوالفضلیا ابوالفضل --- یا ابوالفضلدو تا چشماش به بیابون نگران در انتظاره --- واسه سالار شهیدا یه نفر خبر میارهیه علمدار و آوردن مثل قرص ماه خونی --- قد سروش رو شکستن نمی دونی نمی دونییه علمدار و آوردن که دیگه نفس نداره --- مثه عباس قیافش ولی دوتا دست ندارهیا ابوالفض

قرص ماه خونی (رضا صادقی) 
داستان حضرت عباس (ع)  
چندین سال پیش همچین روزی بود که امام حسین و یارانش برای رفتن به جنگ آماده شدند. علمدار یا همان فرمانده حضرت عباس بود. حضرت عباس به قدری زیبا و شجاع بودند که وقتی به دشمن نگاه می کردند دشمن می ترسید. جنگ آغاز شد. حضرت عباس علم به دست می جنگید. فرمانده ی دشمن که می دید جنگ تن به تن فایده ای ندارد دستور داد همه ی افراد با هم با حضرت عباس بجنگند. یکی تیر می زد یکی شمشیر یکی نیزه را پرتاب می کرد. ولی حضرت عباس علم را رها نمی کرد و حتی وقتی به زمین افتاد ت

داستان حضرت عباس (ع) 
علمدار  
چند روزی این دل خاک گرفته مهمان شهدا شد! 
رفت  تا نفسی تازه کند در هوای بی هوای اروند.....
اما امروز...
برگشته ای دل !
میان تمام روزمره گی ها !میان درس و کتاب و دانشگاه! 
برگشته ای به شهربازی دنیا!
اگر تا به امروز فقط یک دل بوده ای !  امروز علمدار شده ای دل بی تابم! 
قرار است علمدار نگاه شهدا باشی !
علمدار قول و قراری که اشکهایت با شلمچه بست ...
یادم باشــــــــــــــــــد که یادت نرود هوای اروند را......


پ .نوشت :
اللهم الرزقنا کربــــــــــــــــــــ

علمدار 
The Hands that built America  
روز دوم یا سوم مهر بود. به حانیه گفتم بیا پیدام کن. ما همیشه زیر پرچم یم. خندید و وقتی خندید تازه فهمیدم که دو روزه اون پرچم رو  توی زندگی م دیده م و حرفم  چه قدر احمقانه بوده. ولی خب، ما تا آخرش زیر پرچم نشستیم.  
این اولین بار ه که دیگه نه. 

The Hands that built America 
اى اهل حرم! مير و علمدار نيامد...  
وعده ای داده ای و راهی دریا شده ای / خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده‏اى
آب از هیبت عباسى تو مى‏لرزد / بى عصا آمده‏اى حضرت موسى شده‏اى
به سجود آمده‏اى یا که عمودت زده‏اند / یا خجالت زده‏اى وه که چه زیبا شده‏اى
یا اخا گفتى و ناگه کمرم درد گرفت / کمر خم شده را غرق تماشا شده‏اى
منم و داغ تو و این کمر بشکسته/ تویى و ضربه‏اى و فرق ز هم وا شده‏اى
سعى بسیار مکن تا که ز جا برخیزى / اندکی فکر خودت باش ببین تا شده‏اى
مانده‏ام با تن پاشیده‏ات آخر چه ک

اى اهل حرم! مير و علمدار نيامد... 
به آقا بگویید حرف از رفتن نزند . . .  
دلنوشته ای از مداح اهلبیت غلامرضا رعیت پیشه تقدیم به رهبر عزیزتر از جانم دلمان کم خون است ز دست نا اهلان تو دگر حرف ز رفتن نزن آقا ، مولا جانبه خدا این دل ما سنگ که نیست شیشه است . فکر حال دل عشاق نکردی آقا جان وقتی از رفتن خود این همه میگویی تودلمان میگیرد ، اشکمان چون باران ما همه یار وفادار و دلدار توایم به خدا امر نمایی همه جان را بفدایت بکنیم حرف آخر آقا . . . این همه حرف ز رفتن تو نزن آقاجان تو علمدار زمانی ، علمدار بمان دوشنبه 94/12/24ساعت 14:35

به آقا بگویید حرف از رفتن نزند . . . 
علت فوت عباس کیارستمی اعلام شد  
 علت مرگ
عباس کیارستمی ، علت فوت عباس کیارستمی اعلام شد ، درگذشت عباس کیارستمی |
علت مرگ | عکس مراسم تشییع ، اخبار عباس کیارستمی درگذشت ، فوت عباس
کیارستمی در فرانسه ، عباس کیارستمی درگذشت | سرطان علت فوت عباس کیارستمی ،
علت درگذشت عباس کیارستمی چه بود ، کیارستمی امروز 14 تیر 95 بعد از ظهر
در فرانسه درگذشت ، عکس لحظه مرگ کیارستمی ، بیوگرافی عباس کیارستمی ، عباس
کیا رستمی درگذشت ، علت مرگ ، علت مرگ کیارستمی ، مرگ عباس کیارستمی
علت مرگ عباس کی

علت فوت عباس کیارستمی اعلام شد 
متن کامل شعر " ای اهل حرم میر و علمدار نیامد "  
ای اهل حرم میرو علمدار نیامد،               علمدار نیامد، علمدار نیامد  
سقای حسین سید و سالار نیامد،           علمدار نیامد، علمدار نیامد 
 از خیمه رسد واعطشا از لب طفلان  
   در علقمه شد کشته عمو با لب عطشان
           دستی که زده بوسه بر آن ساقی کوثر        
 با نیزه و شمشیر جدا گشته ز پیکر 
ای اهل حرم میرو علمدار نیامد، 
علمدار نیامد، علمدار نیامد  
سقای حسین سید و سالار نیامد،
 علمدار نیامد، علمدار نیامد
 
ادامه مطلب

متن کامل شعر " ای اهل حرم میر و علمدار نیامد " 
علمدار 19  
سنه گوز یاشی توکن گوزلره قربان
اوجا بوی ساقی و سرلشگر قربان
______
آبرو شرفیم سنسن حسین جان
عمروم السون قره پرچملره قربان
______
باشیمدا وار هوای تل زینب 
دیلیمده دور گوزل آدین روز و شب
_____
حسین -حسین- آقام آقام عبدالله(3)
_______
ایکی دنیاده منه شاهیدی عباس
آسمان شرفه ماهیدی عباس
______
صورتی صورت شاه لافتادی
بهر ایثاریده تکاهیدی عباس
______
بو عشقیله غریق احساسم من
اسیرمو فدای عباسم
_____
حسین -حسین- آقام آقام عبدالله(3)
_______
سنه قربان السون بو دل زاریم
کربلا

علمدار 19 
مخمس مصیبت حضرت اباالفضل  
مخمس مصیبت حضرت ابالفضل (ع)
ای نهفته بدلت, سوز نهان یا عباس                 چشـــــم بردار تــــــــــو از آب روان یا عباس
تو نما فکر لب تـشنه لبان یا عباس                  خیمه گا گشته پُر از آن و فـــــــــغان یا عباس
گوش کن ضجه اطفال و زنان یا عباس
موجها, ای یم طوفانی صــــحرای جنون           تو شریعه , تو فرات و توئــــــی دریای جنون
چهره ام در تو هویدا شده, رسوای جنون          عقل مبهوت بُوَد در بــــــر دنـــیای جــــــنون
عاشقی میکُ

مخمس مصیبت حضرت اباالفضل 
متن زمینه ی حاج حسین سیب سرخی(شب9محرم94)  
اگه مشکت خالیه،عیبی نداره دریا
قمرم گریه نکن،خدا بزرگه سقا
آه،ای سپاه من افتادی
آه،ای پناه من افتادی
آه،ای نگاه من افتادی
ای تشنه ببین،غم بی حد حسین
خمیده قد حسین،شکسته شده حسین
(وااای حسین3)
***
ای علمدار حسین،به تو دلم دلخوش بود
نموندی کنار من،به تو حرم دلخوش بود
آه،دو تا چشمام مثل دریاست
آه،پاشو برگردیم ای عباس
آه،خواهرم تو خیمه تنهاست
میگن همه جا،علمدار فدا شده
حرم بی دفاع شده،عدو بی حیا شده
(وااای حسین3)
***
حالا که بعد یه عمر،غصه کشیدی عب

متن زمینه ی حاج حسین سیب سرخی(شب9محرم94) 
پناه دخترم "عباس"  
 
تو را دارم چه غم دارم ؟
ابوالفضل ... ای علمدارم
چه سان نئش تو بر دارم ؟
چه سان رو در حرم آرم ؟
نه قوت در کمر دارم
ابوالفضل علمدارم ...
نگهبان حرم "عباس"
امید خواهرم "عباس"
پناه دخترم "عباس"
چه سان نئش تو بردارم ؟
آه ... بیا برگرد خیمه ای کس و کارم 
منو تنها نگذار ای علمدارم
بیا برگرد خیمه ای کس و کارم
منو تنها نگذار ای علمدار
منو تنها نگذار ای علمدارم 
...
- علی فانی

پناه دخترم "عباس" 
حضرت عباس؛ علمدار کربلا  
منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌6، ص 366(علامه حلی)
کنیه حضرت عباس بن علی علیهما السلام، ابوالفضل و لقب ایشان قمر بنی هاشم و
سقّا و پرچمدار(علمدار، صاحب لِواء) و رئیس سپاه حسین و مانند آن است. مادرش ام
البنین، فاطمه دختر حزام، است...
امام صادق علیه السلام درباره ایشان میفرماید: عموی ما عباس دارای بصیرتی نافذ و ایمانی با صلابت و محکم بود که
در رکاب برادرش حسین جنگید و امتحان خوبی پس داد و شهید شد.
 امام سجاد علیه السلام میفرماید: عباس در نزد خداو

حضرت عباس؛ علمدار کربلا 
همسر وفرزندان حضرت عباس  
خ . ایا از همسر و بچه های حضرت عباس خبر دارید؟ برای من خیلی جالب بود.
حضرت عباس(ع) تنها با یک زن ازدواج کردند. او لبابه دختر عبیدالله بن عباس بود. لبابه زنی بسیار شایسته پاکدامن و از خاندانی شریف بود. او از بهترین زنان زمانه خود و از محبان امام علی ع بود.

همسر وفرزندان حضرت عباس 
میلاد حضرت عباس  
چهارم شعبان، سال روز ولادت پرچم دار بزرگ کربلا، حضرت عباس بن علی علیه السلام است. حضرت عباس(ع) در سال 26 هجری قمری، در مدینه، دیده به جهان گشود. این نوزاد بسیار خوش منظر و زیبا بود به طورى كه وى را قمر بنى هاشم نامیده اند و به ماه شب چهارده تشبیه نموده اند. حضرت علی(ع) او را عباس نام نهاد و آن به این علت بود كه عباس هم به معناى شیر شرزه و خشمگین است و هم به معناى عبوس و چهره گرفته زیرا كه ایشان نسبت به ظالمان چهره اى خشمگین داشتند.
 
Link: زیارت حضرت عب

میلاد حضرت عباس 
اس ام اس ولادت امام حسین ، امام سجاد و حضرت عباس 95  
اس ام اس ولادت امام حسین ، امام سجاد و حضرت عباس 95 ولادت سه نور ولایت بر شما مبارک ماه میلاد سه پرچم دار عشق دلبر و دلداده و…
 
ولادت سه نور ولایت بر شما مبارک
ماه میلاد سه پرچم دار عشق
دلبر و دلداده و دلدار عشق
ماه میلاد سه ماه عالمین
سید سجاد و عباس و حسین (ع)
 
 
برای دیدن بقیه مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنیدکانون فرهنگی هنری فاطمه الزهرا

اس ام اس ولادت امام حسین ، امام سجاد و حضرت عباس 95 
یا عباس جی بالمای لسکینه+دانلود  
مداحی سینه زنی یا عباس جی بالمای لسکینه - محمود کریمی محرم 94حجم: 12.9 مگابایتآب را گل نکنید ...
شاید از دور علمدار حسین، مشک طفلان بر دوش
زخم و خون بر اندام
می رسد تا که از این آب روان
پُر کند مشک تهی،‌ ببرد جرعه آبی
برساند به حرم، تا علی اصغرِ بی‌شیر رباب
نفسش تازه شود و بخوابد آرام
        
و بخوابد آرام ...          آب را گل نکنید ...حال و هوای بارانی این روزهای شهر مقدس قمخیابان کناری میدان آستانه قبرستان شیخانعکس: خانم خلج

یا عباس جی بالمای لسکینه+دانلود 
جواب بعضی از رفقا که یه حرفایی رو با بی معرفتی میزنن...  
- از فقیری پرسیدم: اگر مصارف نذر محرم را جمع کنیم و به فقیران دهیم چطور است؟ گفت: دو وقت در سال شکمم سیر است، یکی ایام محرم و یکی هم عید قربان. نذر محرم هزاران گرسنه و فقیر را سیر می کند اما اگر پولش را دهید شاید تنها به چند نفر برسد. در ضمن وقتی که مردم پول برای نذر می دهند سخاوتمندتر هستند تا وقتی که به فقیر کمک می کنند. - پرسیدم: اگر پول پرچم های حسینی را به فقیران دهیم چطور؟ گفت: اول اینکه هزینه این پرچم ها ناچیز است و در ضمن این پرچم ها از همان سا

جواب بعضی از رفقا که یه حرفایی رو با بی معرفتی میزنن... 
ماه بنی هاشم  
( ماه بنی هاشم )
پورِ علی کنزِ شرَف مـردِ خُـدا
باختـه دل را بـه بـرادر زِ وَفـا
درکرمـَش همچو علی داد گـَر
حاتم ِطایی به دَرش گشته گـِدا
.
میر علمدارحسین ....ابولفضل
شیر وفادار حسین....ابولفضل
.
صـورتِ زیبـایِ علـی مَظَهـرِاو
قامـتِ رعنــایِ اَسـد منَظـرِ او
چاک کُند عاشقِ او سینه ی خود
بر کـجِ ابـرو خَم چون خنجـرِ او
.
میر علمدارحسین .... ابولفضل
شیر وفادار حسین....ابولفضل
.
چون یلِ ضیغم بِکُندحمله به صَف
داسِ اَجل چون بِکَند هَرزه عَلـف
دشمنِ کا

ماه بنی هاشم 
ابالفضل  
علمدارمان شده ابالفضل یادتان هست او کیست     میدانی قطع شدن دو دست عباس چیست     در عید قربان حاجیان چیزی را قربانی میکنند . عباس با بریدن دستاش از حرم نگهبانی میکند  مهر چه تبل را محکم تر میزنند.   گویی هرمله با تیر سه شعله بر قلبش میزند                         آه یادناله های  بچه های بی تاب   افتاده است     یاد ناله های علی اصغر بی آب افتاده است       ای کاش ما اشک میریخدیم و مشکش پر می شد   نه بعد از دیدن برادر چشمش پر می شد        راستی تا به حال فکر

ابالفضل 
پرچم عراق در مرکز موصل به اهتزاز درآمد  
یک منبع امنیتی در استان نینوا در شمال عراق از برافراشته شدن پرچم عراق در
مرکز شهر موصل خبر دادند که در کنترل گروه تروریستی داعش است.
این منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: یک گروه ناشناس پرچم عراق
را بر فراز مسجد مورد استفاده ابوبکر البغدادی سرکرده ارشد گروه تروریستی
داعش در منطقه باب الطوب در مرکز شهر موصل به اهتزاز درآوردند.

وی افزود: افراد ناشناس همچنین پرچم عراق را در چند مکان دیگر در این شهر
به اهتزاز درآوردند و به دنبال این ام

پرچم عراق در مرکز موصل به اهتزاز درآمد 
پرچم خطی  
شایان برق تولیدکننده  پرچم  خطیledایران برای نصب روی  پایه  چراغگروه کارخانجات شایان برق بزرگترین تولیدکننده  پرچم  خطی ledایران در ایرانچراغ خطیledنماد  پرچم  ایران از سری محصولات جدید شایان برق می باشد.این محصول تشکیل یافته از تعدادیledبه رنگهای  پرچم  مقدس ایران و مناسب زیباسازی فضاهای شهری و جاده ای ، همچنین در محوطه سازمانها ادارات و مجتمع ها می باشد. چراغ خطی ledپرچم قابلیت نصب بر روی دیوار و تیر برقها و  پایه   های  روشنایی و ... را دارا

پرچم خطی  
استفاده از پرچم صحرایی در ترویج کشاورزی  
استفاده از پرچم صحرایی در ترویج کشاورزی
در این روش كه در كشور كره ابداع و به آن عمل شد، مروج و یا کارشناس کشت به مزرعه كشاورز مراجعه و ضمن بازدید از محصولات، توصیه‌های خود را در هر زمینه از جمله آبیاری، مبارزه با آفات و بیماری ها و غیره بر روی كاغذ یادداشت و در جیب پرچم كه بر روی یك میله نصب شده قرار می‌دهد. زمانی كه كشاورز به مزرعه مراجعه می‌كند، پیام را خوانده و به آن عمل می‌نماید.

استفاده از پرچم صحرایی در ترویج کشاورزی 
پرچم  
یک پرچم کوچک مثلثی را که پارسال برایش خریده بودیم را از توی کمد پیدا میکنم و میدهم دستش ..یک شیرازه کنارش میزنم و میگویم این را تکان بدهد و حسین حسین کند..کلی مشغول میشود ...و بعد هم خسته شده و کناری میگزاردش..
بعد از مدتی میبینم دنبال چیزی میگردد و چیزی میپرسد..میپرسم: چی میخوای مامان؟؟
-میگوید: پیامبرم کو؟
من:چی؟
-:پیامبرم؟؟
من: چییی؟؟؟
-:پیامبرم؟؟؟؟؟
..
..
..
..
..
من: چیییییی؟؟؟؟؟
-:پیامبر......
بلاخره بعد از کلی گشتن پرچم را می یابیم ..با خوشحال برش مید

پرچم 
دستان عباس(علیه السلام)  
دستان عباس(علیه السلام)
هنگامی که در بحبوحه ی جنگ، #سیدالشهدا(علیه السلام) سوار بر ذوالجناح به سوی فریاد عاشقانه ابوالفضل (علیه السلام) حرکت نمود، ناگاه دید ذوالجناح حرکت نمی کند، امام فرمودند:
چرا حرکت نمی کنی و مرا به عباس نمی رسانی❓
ذوالجناح به زبان عربی فصیح گفت:
امام و آقای من به زمین نگاه کنید❗️
چون حضرت نگاهی به زمین انداختند دیدند که دست های عباس(علیه السلام)، ساقی لاهوتیان و علمدار عشق که سایه ای بر اطفال تشنه ی سیدالشهدا(علیه السل

دستان عباس(علیه السلام) 
ماه حسینی شدن  
محرم !!! قربانی شدن یادگار برادر ...محرم !!! بی دستی علمدار حسین.... محرم !!! ناامید شدن عباس از آب فرات... محرم !!! مشک شکسته عباس... محرم !!! تنها شدن حسین محرم !!! گریه های آسمان در ظهر روز دهم... محرم !!! داشتن 72 تن یار وفا دار... محرم !!! زائر  قلبی حسین بودن... محرم !!! حسین بهانه ای برای بخشیده شدن...

ماه حسینی شدن 
اولین اشک بر علمدار  
بسم الله...
مداح می خواند و من گریه می کردم / اولین اشک بر علمدار
اول
درست ۲۱ سال پیش و در شب شهادت حضرت عباس(ع) توی مسجد محله یمان مداح روضه حضرت را شروع کرده بود. از شب شهادت مولا علی (ع) می گفت و سفارش کردن های مولا، می‏ گفت آن شب مولا دستان ارباب را در دستان علمدار گذاشت و حسابی سفارش کرد که مبادا برادر را تنها بگذارد.
:دوم
بی اختیارنگاهی به برادر بزرگترم که چند ماهی بود در سانحه ای که در مسجد برایش اتفاق افتاده بود انداختم. اتفاقا همان روز عصا ز

اولین اشک بر علمدار 
ارباب جان ما را به نوکری بپذیر...  
سلام بیرق پرچم ، سلام ماه عزاسلام حضرت زینب ، سلام خون خدادوباره آمده ایم و عزا به پا کردیمبرای ماتمتان روضه ها به پا کردیمصدا زدیم بیایند باز سینه زنانبه روضه خوان محل گفته ایم روضه بخوانبخوان که مرد غریبی ز راه آمده استو شاه خسته دل کم سپاه آمده استهنوز هست طعامی و آب بسیار استهنوز بر سرشان سایه ی علمدار استاما امان ز غریبی امان ز سوز و نواامان ز حادثه ی تلخ دشت کرب و بلاکه از جماعت نامرد پشت پا خوردندمیان دشت بلا نیزه بی هوا خوردندو رأس تک

ارباب جان ما را به نوکری بپذیر... 
ای ماه بنی هاشم  
 بنی هاشم خورشید لقــــــــا عباس
ای نور دل حیدر، شمـــــــــع شهدا عباس
ای از تو دلِ اطفــــال، روشن به امید آب
ای ساقی غــــــم پرور، میزان وفا عباس
ای تشنــــــــــۀ آب آور، ای کشته نام آور
ای صف شکن لشکر، سردار صفا عباس
لب تشنه شدی در آب، لب دوخته برگشتی
جان را بلــب آوردی، با عین رضا عباس
ای مــــــــــیر علمداران، سقای وفاداران
در جمع فداکاران، بودی بسزا عبــــــاس
تو درس وفــــــا دادی، با دست جدا دادی
بی دست شدی رهـرو، در راه خدا

ای ماه بنی هاشم 
ساقی  
حکمت غریبی است میان سقا و آب... تو این شب بارونی ولادت آقا ابوالفضل(ع) یاد سفر دو سه سال پیشم به کربلا افتادم و اون شب آخری که برای وداع تصمیم گرفتم تا صبح حرم حضرت بمونم... بعد از خداحافظی و دل نکندن از حرم امام حسین (ع) راهی حرم حضرت عباس (ع) شدم. در بدو ورودم به حرم یک دفعه بطری آبی که به عنوان تبرک از داخل صحن امام حسین (ع) برداشته بودم توی کیفم باز شد و مهر و جانماز و کتاب شرح شمع و مفتاحیم رو کاملا خیس کرد! بطری  رو سریع از کیفم خارج کردم، ولی نگاه

ساقی 
كانون هلال احمر پيام نور فريمان (فعاليت هاي جمعي) استقبال از كاروانهاي پياده  
فعالیت های در حال انجام در ایستگاه استقبال از زائرین پیاده که همه روز انجام میشود به شرح زیر می باشد.کشیدن تاول های زائرین و همچنین پانسمان زخم هایشان.ماساژ دادن عضلات گرفته زائرین به همراه پماد.کمک کردن به دسته های زائزین پیاده ای که در حال عبور از جاده می باشند.راهنمایی خودرو هایی که در جهت عبور زائرین در حال حرکت هستند.پخش محصولات فرهنگی.

كانون هلال احمر پيام نور فريمان (فعاليت هاي جمعي) استقبال از كاروانهاي پياده