برنامه ای برای چت و گفت گوی مخفی
با این برنامه میتوانید حروف انگلیسی را به شکل رمزی (T_speak) دربیاورید و برعکس میتوانید همان جمله ای که به شکل رمزی درست شده را به انگلیسی تبدیل کنید!
برای دانلود به ادامه مطالب مراجعه کنید
ادامه مطلب

T_speak1.2