moment خیلی زیاد

I Love the moment I kiss you the moment I think to you the moment it I'm you  
به نام معشوق ازلی 
سلام 
روز هایی که تلاش می کنم را دوست دارم خيلي زياد اون لحضاتی که نه درگیر مشکل قدیمی ام نه در گیر مشکل غرور نه فکرم در خیاله بلکه در تلاشم اون لحضات رت به خود خودت میدم بهترین لخظات را دوستت دارم ای نداشته ام ای امید بچه گی ها و برگی ها می خوامت خيلي زياد بیا تا از این بیشتر در لجن فرو نرفتم به خود خودت

I Love the moment I kiss you the moment I think to you the moment it I'm you 
مومنت در پردازش تصویر  
http://barnamenevis.org/showthread.php?323583-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA-(-moment-)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%9F%D8%9F%D8%9F
http://www.7khatcode.com/260/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA
http://www.7khatcode.com/4207/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA-moment-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.7khatcode.com/index.php?qa=2874&qa_1=%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-emgu-cv&show=3069#a3069

مومنت در پردازش تصویر 
 
One important aspect of structural behaviour for cross girders is the bending moment at the ends where they connect to the main girder. Although a substantial connection may be needed to transfer shear force, the moment generated at the ends of the cross girders is generated only by the torsional stiffness of the main girder. Since these are typically 'I' beams, the torsional stiffness and hence cross girder end moments are small in most cases.

 
 
it is turning to ashes
the so called "time" which was to alliviate every thing, just has tried to turn it all to ashes,
to silence,
to a for-ever-question,
to an image.
and i claim to know the paiinful meaning og "image " at the moment now.
and I've  laid down in the hope of a moment in which you refire it, and ignite the covered warmth, looking at the scene made of yellow and red flames, reborned by your presence
 

 
Hercules  
Amphiaraus: No matter how far you go, man cannot escape his fate.
 
[a javelin comes at Amphiaraus]Amphiaraus: My time...[Hercules stops the javelin]Amphiaraus: Do you mind? I was having a moment!Hercules: You're welcome.
 
King Eurystheus: When the people called out your name louder than mine, you see, when they saw you as a god, how long... before they saw you as their king?Hercules: I wanted nothing!King Eurystheus: Precisely! Your sin, Hercules, was that you had no ambition! I can deal with an ambitious man! He can be bought! But a man who wants nothing has no price!
Hercules: In this moment, on this day, become the man you were born to be. You have it within yourself to write your own legend. Let it be to death, or Victory!

Hercules 
F1  
It's not a whole fact, but if it didn't happened maybe it's barely walking for success. My purpose, connecting to the AJRA.Not only for a moment, every single moment in your life depended to that, but why? When I found it, saw that in another culture, Religions and so on. Obviously both of those, connected to each other because it’s a part of a biggest fact. May you call that by has you wish, but, it’s not changed the fact because of you or anyone, it’s third eye.You don’t get it what did it happened for you when became a knowledge guy, it is only for 3 steps maybe when you start it. However, until step foot on 1 place, another side, until prove it what did you want, you earn nothing. When I said about nothing, it’s a fact. Of course you can count it on your waist of time. That

F1 
F1  
It's not a whole fact, but if it didn't happened maybe it's barely walking for success. My purpose, connecting to the AJRA.Not only for a moment, every single moment in your life depended to that, but why? When I found it, saw that in another culture, Religions and so on. Obviously both of those, connected to each other because it’s a part of a biggest fact. May you call that by has you wish, but, it’s not changed the fact because of you or anyone, it’s third eye.You don’t get it what did it happened for you when became a knowledge guy, it is only for 3 steps maybe when you start it. However, until step foot on 1 place, another side, until prove it what did you want, you earn nothing. When I said about nothing, it’s a fact. Of course you can count it on your waist of time. That

F1 
NOWRUZ  
Nowruz is the traditional Iranian festival of spring which starts at the exact moment of the vernal equinox, commencing the start of the spring. It is considered as the start of the New Year among Iranians. The name comes from Avestan meaning "new day/daylight". Noruz is celebrated March 20/21 each year, at the time the sun enters Aries and Spring begins. Noruz has been celebrated for at least 3,000 years and is deeply rooted in the rituals and traditions of the Zoroastrian religion. Today the festival of Noruz is celebrated in Iran, Iraq, India, Afghanistan, Tajikestan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. The Zoroastrian Parsis of India celebrate Noruz twice, firstly in common with their Iranian brethren on the vernal equinox as Jamshedi Navroz (also referred to as the Fas

NOWRUZ 
72  
"Live in the moment"
منتها مانده بودم چه طور می شود هم به حرف پپسی گوش کرد هم مرگ را تمنا کرد.
می دانی؟ آدم بزرگ که شدی تازه می فهمی تناقض ها آن قدر برای مردم دنیا عادی شده اند که هیچوقت به نظم و قانونمندی دنیای خودساخته شان شک هم نمی کنند.
+نوشابه نخوردم.

72 
 
I close my eyes,
only for a moment, and the moment's gone
All my dreams
pass before my eyes, a curiosity Dust in the wind
All they are is dust in the wind
Same old song,
just a drop of water in an endless sea
All we do
crumbles to the ground though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Oh, ho, ho
Now, don't hang on,
nothing lasts forever but the earth and sky It slips away
And all your money won't another minute buy
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
Everything is dust in the wind
Everything is dust in the wind
The wind

 
 
چرا بی انصافم؟ چون توقع ندارم وقتی شیرینی میگیرم ارسلان ب مریم بگه اگه ایمان بفهمه شیما خریده میریزه سطل آشغال؟؟؟
من اون كیك هارو خریدم به خاطر اینكه ازت معذرت خواهی كنم كه اذیت شدی هر چند من نمیخاستم كه اذیت شی
ولی حقم نبود كه جوابم این باشه
خيلي دلم شكست خيلي خيلي زياد
اره بی انصافم بازم ازت معذرت میخام به خاطر تمومه بی انصافیام به خاطر تمومه كارایی كه قرار بود انجام بشه و نشد
معذرت میخام ازت به خاطر اینكه ٦ ماهه بیرون نرفتیم باهم
من توقعم

 
گرامر درس هشت سطح Intermediate 3 کتاب کانون زبان ایران  
INTER 03 UNIT 08
Prepositions
In is used in for cities and countries.
On is used for streets.
At is used for addresses which contain numbers.
 
By & until: used in expressions of time
We use until to talk about a continuing situation or state that stop at a certain moment in the future. We use by to talk about an action or event that will happen at or before the future moment.
My friend is going to be here until noon. (He is here, and he's going to stay here until noon.)
My friends going to be here by noon. (He isn't here, but he will be here not later than noon.)
 
For and from: used expressions of time
For is used to say how long an action or a situation lasts. It can be used to talk about present, past or future.
Instead of saying how long an action or situation lasts, we can say when

گرامر درس هشت سطح Intermediate 3 کتاب کانون زبان ایران 
خيلي خسته ام  
محبت زيادی درست مثل مشروب میمونه
احترام زياد گذاشتن هم همینطور
تو هر 2 جبهه 3 ساله شدید درگیرم
محبت زياد تو خونه كار دستم داد چون همراهم جنبه محبت نداشت
احترام زياد تو محیط كار باعث شد خيلي از ادمهای عوضی ارزشمند بشندو فكر كنند قابل احترامند
منم دیگه بریدم
واقعا................

خيلي خسته ام 
مبحث اول : #خدا_شناسی - بخش چهارم (4/1)  
چگونه جهان به وجود آمد؟بیشتر
دانشمندان جهان فرضیه‌ی بیگ بنگ را پذیرفته اند. آنان این اصل فیزیکی را
بهترین توجیه برای آغاز جهان می‌پندارند با این که همان طور که گفته شد،
هنوز آن را با شواهد علمی ثابت نکرده اند. برای مطالعه‌ی دقیق این فرضیه
می‌توانید به سایت http://www.big-bang-theory.com، مراجعه کنید.ممکن
است پس از این که آن را به طور دقیق مطالعه کردید به ذهنتان برسد. و آن
این که منظور از این جمله چیست که در سایت فوق آمده است؟ «Prior to that
moment there was nothing» (

مبحث اول : #خدا_شناسی - بخش چهارم (4/1) 
Message numéro 36 Vers la Parousie  
Message numéro 36 Vers la Parousie
Link de l'Imâm Mahdi à la Cour divine :
Pour la proximité divine (se rapprocher de Dieu), on doit ne seulement implorer beaucoup de Dieu mais doit entrer dans sa cour par Link de sa Preuve.
Link de l'Imâm Mahdi:
http://tout ce que l'Imâm Mahdi fait en chaque moment/

Alors, la condition de l'union avec Dieu, c'est imiter l'Imâm Mahdi parfaitement en chaque moment. Si on clique sur Link de l'Imâm Mahdi, c'est-à-dire si on fait exactement ce que l'Imâm fait en ce moment-là, on peut arriver à l'union avec Dieu. Par exemple, lorsque l'Imâm Mahdi est en train de faire la prière à l'heure ou de réciter du Coran quand on s'approche de l'appel du matin ou de faire la prière de la nuit; en ce moment-là, entrons dans son Link et faisons le même

Message numéro 36 Vers la Parousie 
مامان يه دونه  
سلام
نمیدونم برای شاد بودن چكار باید بكنم خيلي برام سخت شده خندیدن نگران افسردگی پس از زایمان هم هستم نمی دونم چرا ارامش را نمی گیرم و نمی تونم رله باشم ..هی خيلي سخته البته می دونم وقتی یكم از معنویت فاصله بگیری غم هم میاد تجربه زياد كردم اما وقتی دوباره توی اون موقعیت قرار می گیرم برگشتش برام سخته الانم كه مامانم مریضه و بیمارستان بستریه خيلي ناراحتش میشم البته بد به دلم راه نمیدم ....مامانی خيلي دوستت دارم مامانم برای ما خيلي زحمت كشیده از

مامان يه دونه  
عروس دریایی  
تو آموزش غواصی حرفه ای مهمترین مطلب اینه كه
طرف بفهمه وقتی تو عمق های زياد عروس دریایی رو دید
نباید وایسه نگاش كنه و باید بیاد بالا
همین مطلب ساده بیشترین علت مرگ غواص هاست
میگن تو عمق های خيلي خيلي زياد یه هو اون میاد سراغت
عروس دریایی
میگن اینقدر دور و برت می رقصه كه یادت میره كجایی
میگن زیبایی اونطوریه كه انگار تو دوربینا نشون داده نمیشه
میگن هر چقدر هم كه برات گفته باشن انگار نه انگار
بازم برات
زیباست و اینقدر محو زیباییش میشی كه یا

عروس دریایی 
AJRA  
It's not a whole fact, but if it didn't happen maybe it's barely walking for success. My purpose,  connecting to the AJRA.
If we want to imagine that or another hand, out of head happen any issues physical, in this time you can imagine it - maybe every purpose what you want it. Now you can imagine that what happen to the psychic side, however, it’s not inseparable from each other. Just any case, you need it, and when you found its disappointment instead of life (hope), or another thing and living like another humanity without concentration, goal and so on – Believe it or not, your balance is gone. I don’t want empathy of negative energy to disappoint of your life; you know why? Because when you got it, your path is gone – it’s the best way to fix it.
When we want to become a be

AJRA 
⌛️  
٢٧•
خيلي وقتا خيلي چیزا خيلي حسا همون لحظس و شاید دیگه هیچوقت و هیجا
اون حس و تجربش نكنی ...
الان من و تو كنار هم با دلخوری زندگی میكنیم
خيلي رفتارا و اخلاقا وقتی میایم كنار هم و زیر یك سقف تازه نمایان میشن 
و شاید تحملش سخت باشه
فقط اینو میدونم بعضی وقتا نرسیدن و عاشق موندن خيلي قشتگتر از اینه
به عشقت و برسی و خيلي چیزارو نابود كنی
هر چقدر من مقصرم توام هستی
عشقمون با دلخوری پیش میره و خيلي زخم داره

⌛️ 
باهم خوب باشيم  
تنفر حسیه كه میشه زياد داشته باشی یعنی از خيلي چیزا یا خيلي كسا میشه متنفر بود یا در سطح پایینتر میشه از خيلي چیزا بدت بیاد...مثل سیاست ، دروغ ، نرم افزار ویرا  یا خيلي چیزای دیگه
اما یه كلمه هست(واژه) یا بهتره بگم یه شخص كه اگه خونتو هم بریزه نمیتونی ازش حتی یه كوچولو ناامید بشی چه برسه كه ازش بدت بیاد
...::مادر::...
اون كسیه كه همیشه كنارته حتی وقتی معده درد داره و تو داری دندونای عقلتو یكی یكی میكشی...اون همیشه كنارته مثل...مثل... هیچی مثل مادر نیست .

باهم خوب باشيم 
لحظه تحویل سال 1395 خورشیدی  
زمان دقیق لحظه تحویل سال نوروز ۱۳۹۵ به وقت ایران و اروپا
نوروز ۱۳۹۵
زمان دقیق لحظه تحویل سال نو هجری خورشیدی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد:
لحظه تحویل سال ۹۵ در ایران :
ساعت ۸ و ۰ دقیقه و ۸ ثانیه (ساعت هشت  و هشت ثانیه صبح)
روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۵ هجری شمسی
مطابق ۱۰ جمادی‌ الثانی ۱۴۳۷ هجری قمری
و ۲۰ مارس ۲۰۱۶ میلادی
لحظه تحویل سال ۹۵ به وقت ساعت جهانی (UTC/GMT) :
۰۴:۳۲:۲۲ بامداد
لحظه تحویل سال ۹۵ در لس آنجلس : Saturday March 20th 2015, 19:08 p

لحظه تحویل سال 1395 خورشیدی 
دانلود فیلم One Wild Moment 2015  
دانلود رایگان فیلم One Wild Moment 2015 با لینک مستقیم
( کیفیت خارق العاده Bluray 1080p اضافه شد )
( لینک مستقیم / کیفیت خارق العاده / محصول فرانسه , بلژیک )
ژانر : کمدی , درام , عاشقانه
ستارگان : Vincent Cassel, Francois Cluzet, Lola Le Lann
کارگردان : Jean-Francois Richet
امتیاز : 6.2/10
کیفیت : Bluray 720p , Bluray 1080p
اسکرین شات : دارد
لینک دانلود : لینک مستقیم پرسرعت / Direct
اطلاعات بیشتر : IMDB
خلاصه داستان : دو دوست که برای تعطیلات به همراه دخترانشان به ساحلی می روند. ناگهان خود را در یک موقعیت شرمسار میبی

دانلود فیلم One Wild Moment 2015 
از یک لحظه به لحظه ای دیگر  
از یک لحظه به لحظه ای دیگر هدیه ی تازه ای از تو پدیدار می شودممنونم برای گل های زرد_نارنجی لیلیومو برای پروانه های کوچک سفیدی که اطراف اش در پرواز بودند زیر آسمان آبی آفتابی نیم روز

From a moment to another onethere is a gift of you to appeari'm thankful for red oranage Lilium flowersand for two little white butterflys were flying around themunder the blue shiny sky at midday
your little nassim

از یک لحظه به لحظه ای دیگر 
learn a little English.why not  
 
 
4000EssentialWords1--afraidWhen someone is afraid, they feel fear. The woman was afraid of what she saw.2-agree To agree is to say “yes” or to think the same way.A: The food is very good in that restaurant.B: I agree with you3-angry When someone is angry, they may want to speak loudly or fight.She didn’t do her homework, so her father is angry.4-arrive To arrive is to get to or reach some place.The bus always arrives at the corner of my street at 4:00.5-attack To attack is to try to fight or to hurt.The man with the sword attacked the other man first.6-bottom The bottom is the lowest part.The bottom of my shoe has a hole in it.7-clever When someone is clever, they can solve a hard puzzle or problem.The clever boy thought of a good idea.8-Cruel When someone is cruel, the

learn a little English.why not 
حرفايي كه نميتونم به زبون بيارم  
 درست نمیدونم چند وقته ك اینجا نیودم و ننوشتم ولی یه مدتی بود دلم میخاس بنویسم
تو این سال ها خيلي اتفاق ها برام افتاد تلخ و شیرین خيلي روزا از شدت بغض و غصه میكذشت خيلي وقتا با وجود دوستام
سختی ها كشیدم تا ب الان رسیدم سنی ندارم ولی اینقد مشكلات زياد بود كه انكار الان یك زن ٤٠ سالم
دقیق یادم نیس ولی تقریبا ١٥ سالم بود ك غم و غصه هام شروع شد بزرك شدم با این غم ها و الانی هم كه 
بیست و یك ساله شدم و ازدواج كردم باهامه ،شاید اون افسردكی قبلناس كه با

حرفايي كه نميتونم به زبون بيارم  
دانلود آهنگ جديد احمد سعيدي بنام يادت بياد  
دانلود آهنگ جدید احمد سعیدی بنام یادت بیاد
دانلود آهنگ جدید یادت بیاد,دانلود آهنگ های جدید احمد سعیدی,متن آهنگ یادت بیاد از احمد سعیدی,دانلود آهنگ یادت بیاد با لینک مستقیم,دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ,دانلود آهنگ غمگین,دانلود آهنگ منو یادت بیاد اون که خيلي زياد تو رو دوست داره,Download New Music Ahmad Saeedi,Download New Music Ahmad Saeedi – Yadet Biad,Download New Music
 
دانلود آهنگ جدید احمد سعیدی بنام یادت بیاد با لینک مستقیم
Download New Music Ahmad Saeedi – Yadet Biad
برای دانلود آهن

دانلود آهنگ جديد احمد سعيدي بنام يادت بياد 
Part one  
It's not a whole fact, but if it didn't happen maybe it's barely walking for success. My purpose,  connecting to the AJRA.
If we want to imagine that or another hand, out of head-really happen any issues physical, in this time you can imagine round it - maybe every purpose what you want it . Now you can imagine that what happen for psychic side, however it’s not inseparable of each other. Just any case, you need it and when you found it disappointment instead of really life (hop), or another thing and living like another mankind without concentration, goal and so on – Belief it or not, your balance is gone. I don’t want empathy of negative energy to disappoint of your life, you know why? Because when you got it, your path is gone – it’s the best way to fix it.
When we want to b

Part one 
Part one  
It's not a whole fact, but if it didn't happen maybe it's barely walking for success. My purpose,  connecting to the AJRA.
If we want to imagine that or another hand, out of head-really happen any issues physical, in this time you can imagine round it - maybe every purpose what you want it . Now you can imagine that what happen for psychic side, however it’s not inseparable of each other. Just any case, you need it and when you found it disappointment instead of really life (hop), or another thing and living like another mankind without concentration, goal and so on – Belief it or not, your balance is gone. I don’t want empathy of negative energy to disappoint of your life, you know why? Because when you got it, your path is gone – it’s the best way to fix it.
When we want to be

Part one 
21 گرم  
How many lives do we live? How many times do we die? They say we all lose 21 grams... at the exact moment of our death. Everyone. And how much fits into 21 grams? How much is lost? When do we lose 21 grams? How much goes with them? How much is gained? How much is gained? Twentyone grams. The weight of a stack of five nickels. The weight of a hummingbird. A chocolate bar. How much did 21 grams weigh?

21 گرم  
1395.7.17  
جمعه,روز اخر روضمون بود,مامانم اش دوغ نذر كرده از اول,مهمون امسال زياد بود,بالای 128نفر,بل اینكه مامانم مقدارشو امسال زياد كرد ‘لی بازم فرداش اش دوغ دوبلزه درس كرد و ب اونایی ك نیومدع بودن بردیم,خونه ظرفیت تكمیل شد و دیگه رفتن حیاط,میگفتن اون اتاقو باز كنین,اتاق من یعنی,گفتم نمیشه نه,اونجا نمیشه رفت,والا,اخ ك چثد خسته شده بوووودم,خوش گذشت خالمم ازتبریز اومده برد با دخترهاش,هرچند شبو نموندن و رفتن
سر كوچمون امسال هیئت شاه حسین گویان تاسیس شده,

1395.7.17 
رفع اسپم در تلگرام  
این مشکل که شاید برای شما نیز پیش آمده باشد بدینگونه است که وقتی برای فردی که شماره اش در گوشی شما سیو نیست پیام بدهید پیام برای او ارسال نمیشود و شما با اخطار Sorry, you can only send messages to mutual contacts at the moment مواجه میشوید که میگوید متاسفم،شما در حال حاضر فقط میتوانید به افرادی پیام دهید که در مخاطبین شما هستند.اما دلیل ارسال نشدن و راه حل این مشکل از زبان تلگرام:پایگاه علمی ، آموزشی و پژوهشی شهرسازی و معماری

رفع اسپم در تلگرام 
كاربرد I am wondering و I was wondering در انگليسي  
كاربرد I am wondering و I was wondering در انگلیسی.احتمالا در مكالمه ها زياد شنیده اید، نه؟؟؟.در چنین عبارتهایی در مكالمه، این wonder به معنی Think به كار میره :.یعنی اگر شما I am wondering شده ایدیعنی I am thinking شده اید..مثال:I’m wondering whether to go to the party or notدارم فكر میكنم برم مهمانی یا نه..I’m wondering if I should take a taxi to work today.دارم فكر میكنم كه باید امروز با تاكسی برم سر كار یا نه.I’m wondering where Sammy isدارم فكر میكنم كه سمی كجاست /خيلي وقت است كه منتظرشم/--------------------وقتی كه I was wondering استفاده

كاربرد I am wondering و I was wondering در انگليسي 
كاربرد I am wondering و I was wondering در انگليسي  
كاربرد I am wondering و I was wondering در انگلیسی.احتمالا در مكالمه ها زياد شنیده اید، نه؟؟؟.در چنین عبارتهایی در مكالمه، این wonder به معنی Think به كار میره :.یعنی اگر شما I am wondering شده ایدیعنی I am thinking شده اید..مثال:I’m wondering whether to go to the party or notدارم فكر میكنم برم مهمانی یا نه..I’m wondering if I should take a taxi to work today.دارم فكر میكنم كه باید امروز با تاكسی برم سر كار یا نه.I’m wondering where Sammy isدارم فكر میكنم كه سمی كجاست /خيلي وقت است كه منتظرشم/--------------------وقتی كه I was wondering استفاده

كاربرد I am wondering و I was wondering در انگليسي 
 
I want to say you about my self . I think I am a person who I don’t recognes my self . I want to work every moment but at same time , I don’t feel like .
I have ability about every thing , but when I have to make use of it  , I don’t have confidence and wish to do some other work  .but I cant
This is very bad becase I never use my ability and my anarge it died to me .
This is becase of my depressing I don’t anarge for happy  .

 
متن درس 1 زبان فنی برق والکترونیک  
Unit 1
Section One: Reading Comprehension
Theory of Magnetism
To understand the magnetic behavior of materials, it is necessary to take a
microscopic view of matter. A suitable starting point is the composition of the
atom, which Bohr described as consisting of a heavy nucleus and a number of
electrons moving around the nucleus in specific orbits. Closer investigation
reveals that the atom of any substance experiences a torque when placed in a
magnetic field; this is called a magnetic moment. The resultant magnetic
moment of an atom depends upon three factors-the positive charge of the
nucleus spinning on its axis, the negative charge of the electron spinning on
its axis, and the effect of the electrons moving in their orbits. The magnetic
moment of the spin and orbital motions of the elec

متن درس 1 زبان فنی برق والکترونیک 
آموزش روش های رفع ریپورت در تلگرام  
آموزش روش های رفع ریپورت در تلگرام
تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
چکیده :
در این آموزش قصد داریم تا کمکی به آن دسته افرادی کنیم که هنگام ارسال پیام در تلگرام با پیغامی مانند Sorry, you can only send messages to mutual contacts at the moment. رو به رو می شوند و قادر نخواهند بود با شخص مورد نظر خود به مکالمه بپردازند! این مشکل بعد از آخرین نسخه تلگرام به وجود آمده و بسیاری از کاربران اندرویدی دچار این مشکل شده اند که باید بگوییم با استفاده از این آموزش می توانید تا 90 درصد جو

آموزش روش های رفع ریپورت در تلگرام 
سر برنكردى  
این چند روز خيلي ها را دیدم ،كسانی كه دلتنگشان بودم ، كسانی كه دلم میخواست یك دل سیر برایم حرف بزنند ، با دو نفری كه مدتی بود ازشان دلخور بودم بگو بخند كردم ، دوستان نزدیكم را یك به یك از نزدیك دیدم ... خوش گذراندم !
خلاصه اینكه میخواهم بگویم اگر در پی این گرفتگی گردن و دست دردی كه دارم دكتر یك تومور تشخیص داد خيلي غصه نمیخورم ...
آرزوهای من خلاصه شده در آدم های اطرافم ، دوست داشتنی هایی كه تنها حسرتم میتواند بیشتر نبودن با آنها باشد!
 
پ.ن: آرزوهای

سر برنكردى 
احکام تعبیر خواب و رویا  
احکام تعبیر خواب و رویاحتی
رؤیای پیامبران(ع) نیز که به اعتقاد برخی علمای شیعه همواره صادق بوده و
الهام غیبی و بلکه هم‌پایه وحی قلمداد شده، از نظر علامه مجلسی برای
انبیاء(ع) حجت‌آور نبوده و به ‌تنهایی علت افعال ایشان قرار نمی‌گرفته است.می‌فرماید:
«اگر از ما سؤال کنند، نظر شما در مورد رؤیای انبیاء چیست و به چه علت به
صحت آن حکم می‌کنید و آن را هم‌پایه وحی می‌دانید، می‌گوییم، ما قطع به صحت
اخبار مربوط به این مسئله نداریم و این اخبار

احکام تعبیر خواب و رویا